Uskladitev prejemkov po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP)

28.12.2017

Vlada RS je na seji dne 7. 12. 2017 sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 69/17) za čas od 1. 1. 2016 dalje. Novi znesek nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč je bil uživalcem nakazan z nakazilom za mesec december 2017. Izplačilo razlik, skladno s sklepom Vlade RS, bo izvedeno do 31. 1. 2018.

Usklajeni prejemki po ZDVDTP od 1. 1. 2016 znašajo:

  • nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 361,95 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 364,76 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 370,86 EUR mesečno;
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 201,08 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 202,65 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 206,03 EUR mesečno;
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 100,54 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 101,32 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 103,02 EUR mesečno.
Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50