Izredna uskladitev pokojnin v mesecu januarju 2016 za 0,7 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2016

Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 so se pokojnine in drugi prejemki izredno uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2016 dalje za 0,7 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2016, z valuto 29. 1. 2016.

I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladile so:

II.

Na podlagi sklepa Sveta Zavoda z dne 7. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 34/2016) so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2016.

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2016:

- najnižja pokojninska osnova

775,10 € oziroma

567,37 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

201,53 €

- najvišja pokojninska osnova

3.100,40 € oziroma

2.269,49 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

 

 

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2016 dalje:

- limit za del vdovske pokojnine

90,69 € za del vdovske pokojnine in 1.774,98 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III.

Iz uskladitve so bili izvzeti naslednji prejemki, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2016 dalje enaki kot v letu 2015:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali

bolezni ali poškodbe

poklicna bolezen

izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2016 dalje enaki kot v letu 2015:

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

 

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50