O pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima na Slovenskem že dolgo tradicijo, saj njegovi zametki segajo v čas ob koncu 19. stoletja. Ker je bilo to ozemlje v preteklosti v sestavu drugih držav, na njem poprej nikoli ni veljala avtonomna pravna ureditev tega področja, temveč so v Sloveniji veljali in se uporabljali predpisi držav, v okviru katerih se je nahajala.

 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, uveljavljeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz marca 1992 je prva samostojna pravna ureditev tega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ta zakon je bil pomembno spremenjen in dopolnjen v letu 1996 in 1998, ob koncu leta 1999 pa je bila z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1 uzakonjena nova pravna ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2000.

 

Nadaljevanje pokojninske reforme, začete že v letu 1996 pa je bilo udejanjeno z novo pokojninsko zakonodajo (ZPIZ-2), ki se je začela izvajati s 1. januarjem 2013 in je v precejšnji meri spremenila dosedanjo ureditev tega področja.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50