Uskladitev pokojnin

Uskladitev pokojnin v mesecu januarju 2017 za 1,15 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2017

Na podlagi prvega odstavka 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 so se pokojnine in drugi prejemki uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2017 dalje za 1,15 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2017, z valuto 31. 1. 2017.

I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladile so:

II.

Na podlagi sklepa Sveta Zavoda z dne 20. 4. 2017 (Uradni list RS, št. 24/2017) so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2017.

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2017:

- najnižja pokojninska osnova

788,10 € oziroma

576,89 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

204,91 €

- najvišja pokojninska osnova

3.152,40 € oziroma

2.307,56 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

                                                                           

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2017 dalje:

- limit za del vdovske pokojnine

92,21 € za del vdovske pokojnine in 1.804,75 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III.

Iz uskladitve so bili izvzeti naslednji prejemki, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2017 dalje enaki kot v letu 2016:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicna bolezen

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2017 dalje enaki kot v letu 2016:

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

 

Arhiv:

Pojasnilo k izredni uskladitvi pokojninskih prejemkov v oktobru 2016

Izredna uskladitev pokojnin v mesecu januarju 2016 za 0,7 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2016

Uskladitev pokojnin v mesecu februarju 2013 za 0,1 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2013

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50