Uskladitev pokojnin

Uskladitev in preračun nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2018

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2) so se pokojnine in drugi prejemki uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2018 dalje za 2,2 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2018, z valuto 28. 2. 2018 in s poračunom razlike za mesec januar 2018.

 I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladili, so:

 

II.

Iz uskladitve so bili izvzeti naslednji prejemki, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

Arhiv:

Uskladitev in preračun nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 10. 2017

Uskladitev pokojnin v mesecu januarju 2017 za 1,15 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2017

Pojasnilo k izredni uskladitvi pokojninskih prejemkov v oktobru 2016

Izredna uskladitev pokojnin v mesecu januarju 2016 za 0,7 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2016

Uskladitev pokojnin v mesecu februarju 2013 za 0,1 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2013

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50