Uskladitev prejemkov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

S 1. 1. 2019 je stopil v veljavo Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/2018). Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, št. 41/83). Nadomestilo za invalidnost po novem znaša 577,34 evra, prav tako se na podlagi novega zakona na novo določijo tudi višine dodatka za pomoč in postrežbo.

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 1. 2019 dalje:

 nižji

150,00 EUR

 višji

300,00 EUR

 

Arhiv: leto 2018, leto 2017

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50