EPEZPP014000 - Izračun pogojev za upokojitev
Informativni izračun pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Program je namenjen informativnemu izračunu datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine ter izračunu višine odmernega odstotka. S klikom na vprašaj ob posameznem polju se vam bo prikazala razlaga njegovega pomena ter navodilo za vnos. V primeru nepravilnega vnosa se vam izpiše napaka 'Vnešen je bil nenumeričen podatek.' Polje, ki je napačno izpolnjeno, je označeno s kurzorjem.

Primer vnosa:
Zavarovalna doba v trajanju 5 let, 6 mesecev in 3 dni se vnese: 050603

Pomen:
DD - število dni
MM - število mesecev
LL - število let

 
 
 
   
Pokojninska doba
do 31.12.1999
   
od 01.01.2000
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
         
   
   
   
   
   
 
     
         
Zniževanje starosti
 
     
 
     
 
     
         
Uveljavljanje dodane dobe 
  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 

 

Predvideni datum izpolnitve pogojev je izračunan na podlagi veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vključno z upoštevanjem najnižjih možnih upokojitvenih starosti za zavarovance, ki se jim je do 31.12.2000 štela zavarovalna doba s povečanjem (402. člen zakona). Pri izračunu odmernega odstotka ni upoštevan odstotek povečanja pokojnine.

Datum izpolnitve pogojev je informativne narave in ni uporaben v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Svetujemo vam, da se pred vložitvijo zahteve za priznanje pravice do pokojnine oziroma pred odjavo iz zavarovanja obrnete na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za podrobnejše informacije.