Moj eZPIZ

Splošno o nakazovanju pokojnin

Sektor za nakazovanje pokojnin:

  • izvršuje posamične akte o priznanju ali ukinitvi dajatev in vseh kasneje nastalih sprememb v smeri priprave podatkov tako za izvedbo rednih mesečnih izplačil v bodoče kot za izvedbo izplačil pripadajočih zapadlih denarnih dajatev za nazaj oziroma za izvedbo obračuna preplačila,
  • pripravlja podatke za pravilen obračun akontacije dohodnine od pokojninskih in drugih dajatev,
  • nadzoruje pravilnost in pravočasnost nakazovanja denarnih dajatev,
  • preverja upravičenost do nadaljnjega izplačevanja pokojninskih in invalidskih dajatev preko potrdil o šolanju, potrdil o živetju ter preko obvestil o smrti in drugih dokazil,
  • prijavlja in odjavlja uživalce pokojninskih in invalidskih dajatev v zdravstveno zavarovanje,
  • izvršuje davčne in sodne sklepe ter administrativne prepovedi,
  • podaja splošne in konkretne informacije upokojencem s področja nakazovanja pokojnin ter s področja odtegovanja od pokojnin.

 

 

Informativni izračun datuma upokojitve Na izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon
+386 1 474 51 00
Fax
+386 1 432 10 46
E-naslov
informacije@zpiz.si
Ponedeljek in torek
8-12 in 13-15
Sreda
8-12 in 13-17
Petek
8-13
Telefonski odzivnik
+386 1 474 56 92
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin
+386 1 474 56 50