Moj eZPIZ

Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4

Navodila za posredovanje podatkov o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih

 

Zavod je v letu 2009 na podlagi spremenjenega Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) in na podlagi spremenjenega Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih) uvedel elektronsko posredovanje podatkov o plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih na obrazcih M-4. Prvič so se podatki na obrazcih M-4 elektronsko posredovali v letu 2009 za leto 2008, podatki za obdobja pred letom 2008 pa so se posredovali na računalniškem ali ročnem obrazcu M4/M8. Posredovanje podatkov na računalniških oziroma ročnih obrazcih od 19.4.2013 dalje ni več mogoče.

 

Od 5.5.2013 dalje Zavod omogoča vsem dajalcem podatkov, da podatke za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje posredujejo elektronsko. Elektronsko se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki preko spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne strani http://m4.zpiz.si.

Informativni izračun datuma upokojitve Na izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon
+386 1 474 51 00
Fax
+386 1 432 10 46
E-naslov
informacije@zpiz.si
Ponedeljek in torek
8-12 in 13-15
Sreda
8-12 in 13-17
Petek
8-13
Telefonski odzivnik
+386 1 474 56 92
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin
+386 1 474 56 50