Plačevanje prispevkov

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določeno:

  • kdo so zavezanci za plačevanje prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za zavarovance po tem zakonu.
  • osnove, od katerih se obračunajo in plačajo prispevki
  • pristojnost Davčne uprave RS, da opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pobira, izterjuje, odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet zavoda ter v roku treh let od uveljavitve tega zakona vzpostavi in vodi evidence o prispevkih, ki so jih izplačevalci plač ali nadomestil plačali za vsakega zavarovanca.

Za način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem in obračunavanjem prispevkov, zastaranje in zamudne obresti veljajo enake določbe, kot veljajo za davke, saj se smiselno uporablja Zakon o davčnem postopku.

Stopnje prispevkov in druge določbe o načinu plačevanja prispevkov vsebuje Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Z namenom spodbujanja zaposlovanja in samozaposlitve imajo zavezanci možnost uveljavljati oprostitve oziroma vračilo dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi ZPIZ-2 in drugih predpisov. V ZPIZ-2 so dane možnosti za:

Več informacij o oprostitvah in olajšavah na podlagi drugih prepisov je v zloženki.

Podrobnejša pojasnila o načinu plačevanja prispevkov za posamezne kategorije zavarovancev so dostopna na spletni strani Finančne uprave RS.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Tel
Fax
01 4745 100
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Kontaktni center je razdeljen po področjih informacij za stranke: Telefonske številke:
Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod 01 4745 901
Druge informacije o nakazilih zavoda 01 4745 902
Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja 01 4745 903
Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja 01 4745 904
Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja 01 4745 905
Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 01 4745 906
Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih 01 4745 907
Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih 01 4745 908
Pomoč uporabnikom elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ 01 4745 909
Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve 01 4745 999
Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda 01 4745 998