Prevzem stroškov usposabljanja delovnega invalida zaradi ohranitve zaposlitve

ZGIBANKA - Prevzem stroškov usposabljanja delovnega invalida zaradi ohranitve zaposlitve

V katerih primerih prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida?

Zaradi ohranitve zaposlitve zavod delno ali v celoti prevzame plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida, katerega izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne premestitve na drugo delo.

Sofinancirajo se lahko programi v trajanju največ 12 mesecev. Izvedensko mnenje o potrebi po dodatnem usposabljanju delovnega invalida poda izvedenski organ zavoda I. stopnje.

Katere stroške krije zavod?

V okviru stroškovnika programa usposabljanja zavod upošteva upravičene stroške, ki se nanašajo izključno na samo izvedbo programa usposabljanja. To so:

  • stroški mentorja, največ do višine 15 odstotkov mesečne bruto plače mentorja za posamezni  mesec usposabljanja,
  • stroški dopolnilnega izobraževanja,
  • stroški pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in
  • izgubljeni dohodek zaradi uvajanja na konkretnem delovnem mestu, največ do višine 20 odstotkov plače delovnega invalida na usposabljanju.

V kakšni višini prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja?

Zavod prevzame plačilo stroškov usposabljanja v višini upravičenih stroškov, vendar za posamezen mesec trajanja usposabljanja največ v višini 30 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.

Kdo lahko uveljavlja sodelovanja zavoda in kako?

Pogoj za uveljavljanje sodelovanja zavoda je dokončna odločba zavoda, s katero je bila delovnemu invalidu priznana pravica iz invalidskega zavarovanja.

Sodelovanje zavoda pri kritju stroškov izvedbe programa usposabljanja uveljavlja delodajalec s pisno vlogo ob prvi premestitvi delovnega invalida na drugo delo ali v primeru ponovne premestitve, če mu iz utemeljenih razlogov ne more več zagotavljati dela na ustreznem delu.

Pisna vloga delodajalca mora vsebovati:

  • pogodbo o zaposlitvi,
  • opis delovnega mesta na predpisanem obrazcu,
  • utemeljitev razloga za premestitev na drugo delo,
  • program usposabljanja in
  • stroškovnik izvedbe programa usposabljanja.

Delodajalec, ki je sklenil z delovnim invalidom pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko uveljavlja sodelovanje zavoda, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za najmanj dvojno dobo trajanja programa usposabljanja, šteto od dneva vloge naprej.

V primeru že izvedenega programa usposabljanja delodajalec lahko uveljavlja sodelovanje zavoda pri kritju stroškov najkasneje v roku šest mesecev po zaključku usposabljanja.

Višino stroškov usposabljanja, katerih plačilo prevzame zavod ter druge obveznosti delodajalca in zavoda se natančneje določijo s pogodbo o sofinanciranju programa usposabljanja.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50