Statistični podatki

Mesečni statistični pregled in koledar objav

Podatki o uživalcih pokojnin po občinah, statističnih in kohezijskih regijah v Sloveniji (stanje december)

Podatkovna baza

Število in struktura uživalcev pokojnin

Uživalci pokojnin

Uživalci pokojnin po letih

Stopnje rasti števila uživalcev pokojnin po letih

Indeksi uživalcev pokojnin 

 

Število in struktura zavarovancev

Zavarovanci

Zavarovanci po letih

Stopnja rasti zavarovancev po letih

Indeksi zavarovancev 

 

Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50