Biztosítottak

A biztosítottak azok a személyek, akik a nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény értelmében kötelezően vagy önkéntesen belépnek a nyugdíj- és rokkantbiztosítási rendszerbe.

Kötelező biztosítás

A kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítási rendszer egységes minden biztosított szempontjából és kötelező azon személyek számára, akik esetében a törvényi kötelezettségek fennállnak.

Önkéntes biztosítás

A kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítás mellett meghatározott feltételek mellett lehetőség van  önkéntes belépésre a kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítási rendszerbe

A kötelező és az önkéntes biztosítás következményei

A rendszerbe kötelezően és önkéntesen belépő biztosítottakról szóló adatokat a biztosítottak anyakönyvi nyilvántartásban vezetik, az adatokat a törvényben meghatározott biztosításra kötelezettek szolgáltatják.  A biztosítás időtartamára a biztosításra kötelezettek kötelezve vannak az előírt biztosítási díjak befizetésére. A díjak befizetésének esetében a biztosítottaknak elismerésre kerül a biztosítási időszak és a biztosítási alap, ezek alapján pedig meghatározásra kerül a nyugdíjazási alap.      

Biztosítás a munkahelyi sérülés és a szakmai betegségek esetében

A biztosítás különleges fajtája a munkahelyi sérülés és a szakmai betegségek esetére kötött biztosítás. Ezen személyek esetére vagy átalányban, vagy külön meghatározott díjazás alapján kerülnek befizetésre a biztosítási díjak, összhangban a Különleges biztosítási esetek biztosítási díjak kiméréséról szóló határozattal. Az ilyen biztosítás időtartama nem számít bele a biztosítási időszakba. Az így biztosított személyek a sérülés, károsodás, vagy a szakmai betegség bekövetkezte esetében a kötelező biztosítási rendszeren kívül jogosultak a rokkantnyugdíjra, elhalálozás esetében pedig hozzátartozok nyernek jogot özvegyi vagy családi nyugdíjhoz. Az összeg azonos, mint ha a kötelező biztosítási rendszeren belül történt volna a biztosítási eset. A biztosítási esett mellett feltétele a jogosultságnak a biztosítási díjak befizetése is.             

Ügyfélfogadás és elérhetőségek

Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézet
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Telefon
Postafiók
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
Hétfő és kedd
Szerda
Péntek
8-12 és 13-15
8-12 és 13-17
8-13
Nyugdíjfolyósítási információk +386 1 474 56 50