Rokkantnyugdíj

Általánosan a rokkantságról

A rokkantnyugdíjhoz való jog a biztosított törvényben meghatározott rokkantságától és egyéb feltételektől függ. A rokkantság létét az intézet illetékes bizottsága állapítja meg. 

A rokkantság ténye akkor állapítható meg, ha a biztosított egészségügyi állapotában olyan törvényben meghatározott változások történnek, amelyeket nem lehet orvosolni, illetve egészségügyi rehabilitációval elhárítani, és egyben csökkentett a biztosított:    

 • munkahely biztosítási és magtartási képessége,
 • szakmai fejlődési, előrejutási képessége. 

A rokkantság okai lehetnek:

 • munkahelyi sérülések
 • szakmához köthető betegségek
 • betegségek
 • munkahelyen kívüli sérülések

Annak részletesebb feltételeit, mikor okozza a munkahelyi sérülés a rokkantságot és mikor nem a törvény határozza meg.  

A rokkant biztosítottat az illetékes bizottság a fennmaradt munkaképesség szerint a három kategória egyikébe sorolja: 

I. kategória:

 • amennyiben a biztosított már nem képes szervezett munkát végezni
 • nem képes saját szakmájában dolgozni és nem rendelkezik fennmaradt munkaképességgel

II.kategória:

 • amennyiben a biztosított munkaképessége 50, illetve ennél nagyobb százalékban csökkentett;

III. kategória:

 • amennyiben a biztosított mér nem képes teljes munkaidőben végezni munkáját, de végezhet meghatározott munkákat rövidített munkaidővel, legalább naponta négy órában
 • amennyiben saját szakmájában munkaképessége 50 százaléknál kisebb mértékben csökkentett vagy
 • amennyiben dolgozhat teljes munkaidőben saját szakmájában, de nem képes a jelenlegi munkakörben dolgozni   

Mi számít saját szakmának?

A törvény értelmében ez munka olyan munkahelyen, amelyen a biztosított dolgozik, illetve minden egyéb munka, amely megfelel testi és szellemi képességeinek, amelyek esetében a törvények, valamint a kollektív szerződések értelmében megfelelő szakképesítése, kiegészítő képesítésé és munkatapasztalata van.

Önfoglakoztatottként, társassági tagként vagy földművesként saját szakmának számít a biztosítási alapként feltűntetett tevékenység és minden olyan munka, amely megfelel testi és szellemi képességeinek és ezek végzésére szakképesítéssel, kiegészítő képességgel és munkatapasztalattal rendelkezik. A rokkantság akkor lép fel ebben az esetben, amikor a biztosított már nem képes teljes munkaidőben végezni munkáját.

Amennyiben a személy a rokkantság fellépésének pillanatában nem részese a kötelező biztosításnak, követelheti, hogy munkának számítson az a munka, amelyet legalább egy évig végzett az utóbbi két évben a rokkantság fellépése előtt.

A fennmaradó munkaképesség léte

A fennmaradó munkaképesség, amely csak a II. és a III. kategóriájú rokkantság esetében kerül megállapításra akkor áll fenn:

 • ha a biztosított teljes munkaidőben dolgozik szakképesítésének megfelelő egyéb munkakörben, úgy, hogy a munka nem súlyosbít helyzetén
 • ha szakmai rehabilitációval képesítik ki egyéb munkakörre teljes munkaidőben
 • ha szakmai rehabilitációval képesítik ki egyéb munkakörre legalább négy órára naponta
 • ha legalább négy órában dolgozhat. 

Ügyfélfogadás és elérhetőségek

Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézet
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Telefon
Postafiók
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
Hétfő és kedd
Szerda
Péntek
8-12 és 13-15
8-12 és 13-17
8-13
Nyugdíjfolyósítási információk +386 1 474 56 50