Özvegynyugdíj

Az özvegynyugdíj feltételei

Az özvegynyugdíj joga az általános és a különleges feltételek teljesítésétől függ. Az általános feltételeknek az elhalálozott biztosított, vagy a nyugdíj- és rokkantbiztosítás jogélvezője részéről kell, hogy teljesüljenek, míg a különleges feltételek az özvegy részéről.

A. Általános feltételek az elhalálozott részéről

Amennyiben az elhalálozott biztosított volt, a feltételek részéről teljesültek, ha:

  • ha teljesítette a ZPIZ-2 alapján az idő előtti, az öregségi, vagy a rokkant nyugdíj feltételeit.

Amennyiben az elhalálozott jogélvező volt, a feltételek teljesültek, ha:

  • jogélvezője volt a idő előtti, az öregségi, vagy a rokkant nyugdíjnak vagy
  • jogélvezője volt a kötelező biztosításból fakadó rokkantjáradékra

Amennyiben a biztosított, illetve a jogélvező munkahelyi balesetben, illetve szakmához köthető betegségben halálozott el, az özvegy függetlenül az elhalálozott nyugdíjbiztosítási időszakától özvegyi nyugdíjra jogosult!

Az özvegyi nyugdíj feltételeinek megállapításánál a biztosított vagy jogélvező elhalálozásával azonos értékkel bír a jogerős határozat az elhalálozásról.

B. Különleges feltételek

ÖZVEGY

Az özvegy az özvegyi nyugdíj jogát akkor érvényesíthati, ha:

1. betöltötte 56 eves korát

2. korától függetlenül, ha:

  • a biztosított vagy a jogélvező haláláig teljesen munkaképtelen volt, vagy teljesen munkaképtelen lett egy éven belül a biztosított halálától, vagy
  • a biztosított, illetve jogélvező elhalálozása után gyermek vagy több gyermek maradt utána, akiknek joguk van családi nyugdíjra, az özvegy pedig köteles őket eltartani. Amennyiben a jogélvezés időtartama alatt az özvegy teljesen munkaképtelen lesz, a jogot addig tartja meg, amíg a munkaképtelenség fennáll.

Amennyiben az özvegy az özvegyi nyugdíj érvényessége alatt, függetlenül a jog elnyerésének feltételétől betölti az 56. évét, a jogot tartósan elnyeri. Amennyiben a jogot még a betöltött 56. évéig  elveszíti, de a jogvesztés pillanatában már idősebb volt 51 évnél, a jogot újra érvényesítheti. 

3. Az özvegy kivételes esetben jogosult lehet az özvegyi nyugdíjra abban az esetben is, ha a nyugdíj- és rokkantbiztosítás által biztosított vagy a jogélvező elhalálozásának pillanatában nem töltötte be az 56. évét, de betöltötte az 51. évét . Ebben az esetben az özvegy várólistára kerül, a jogot pedig az 56. évének betöltésével érvényesítheti.

Az özvegy jogosult az özvegyi nyugdíjra akkor is, ha az elhalálozott biztosított vagy jogélvező gyermekét legkésőbb 300 nappal az elhalálozása után szüli meg.

A biztosított, illetve jogélvező elhalálozása után özvegyi nyugdíjra jogosult:

  • az elvált házastárs, amennyiben bírósági döntés, vagy megállapodás alapján eltartási jogosultsága volt. Amennyiben az özvegyi nyugdíjra jogosult a később kötött házasság partnere, illetve házasságon kívüli partner is, az elvált házastárs társélvezési jogokat kap,
  • a személy, aki az elhalálozás előtti három évben élettársi kapcsolatban élt a biztosítottal, vagy jogélvezővel és az élettársi kapcsolat megfelel a családi viszonyokról szóló szabályozásnak, amelyek alapján jogi értelemben azonos a házassággal, illetve a személy, aki élettársi kapcsolatban élt az elhalálozottal az utolsó évben és bármikor közös gyermekük volt,
  • partner a regisztrált azonosnemű kapcsolatban

Özvegyi nyugdíjra nem jogosult az a partner, akit jogérvényesen ítélték el a biztosított megölése miatt!

Ügyfélfogadás és elérhetőségek

Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézet
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Telefon
Postafiók
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
Hétfő és kedd
Szerda
Péntek
8-12 és 13-15
8-12 és 13-17
8-13
Nyugdíjfolyósítási információk +386 1 474 56 50