A Szlovén Nyugdíj- és Rokknatbiztosítási intézet weboldalának általános felhasználói feltételei

Általános rendelkezések

Az általános feltételek meghatározzák a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási intézet (a folytatásban ZPIZ) weboldalán található adatok és szolgáltatások használatát, illetve a felhasználók és a ZPIZ felelősségét. 

Az általános feltételek minden felhasználóra érvényesek, aki a ZPIZ weblapjára látogat, az ott található adatokat, dokumentumokat és szolgáltatásokat használja. A ZPIZ weboldalának   általános használati feltételeinek tartalma vonatkozik a tartalmak használatára és jogilag érvényes és kötelező megállapodást jelent a ZPIZ és a felhasználó között.     

Intellektuális tulajdon jogvédelme

A szerzői és rokonjogokról szóló törvény alapján a ZPIZ a legszélesebb lehetséges mértékben tulajdonosa a weboldalán és ennek minden szegmensében megjelenő materiális szerzői jogoknak (grafikai elemek, fotók, illusztrációk, illetve egyéb bemutató szövegek).  

A személyes adatok védelme és feldolgozásának céljai

A ZPIZ kötelezettséget vállal, hogy gondosan kezeli a weboldal látogatóinak személyes adatait. Az adatok kizárólag a weboldalon felkínált szolgáltatások kivitelezése miatt kerülnek összegyűjtésre, tárolásra és feldolgozásra. Az adatok a szolgáltatások javítására, illetve arra lesznek felhasználva, amire a felhasználók közvetítették ezeket.   

A ZPIZ a weboldal tartalmainak javítása, illetve a weboldal felhasználhatóságának javítása céljából meghatározott statisztikai, nem személyes adatokat ment el. Az adatmentés célja az egész weboldal látogatási számainak, az egyes tartalmak látogatási számainak, a látogatások időpontjainak, a látogatás időtartamának és hasonló információk megszerzése.

Az adatok kezelése a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint történik.

A ZPIZ kötelezettséget vállal, hogy az egybegyűjtött adatokat csak addig tárolja, amíg ez feltétlenül szükséges az adatgyűjtés célja miatt. A felhasználó a regisztráció folyamán közli a követelt személyes adatait. A felhasználó biztosítja, hogy a saját felhasználói nevét és jelszavát csak saját maga használja. Minden felhasználó saját maga felel az adatokért, amelyeket a weblapon közölt. A felhasználó megerősíti, hogy a regisztráció előtt tájékozódott a személyes adatok felhasználásának mértékéről és céljaival. A felhasználó a weboldalra regisztrálva beleegyezését adja, hogy a közvetített adatokat a ZPIZ feldolgozhatja.           

A ZPIZ kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat és az ügyfelek elérhetőségeit nem használja fel egyéb célokra, és a felhasználó engedélye nélkül ezeket az adatokat nem adja ki harmadik személynek, ha ezt nem követelné a törvényi szabályozás. A személyes adatok kezelésének idejében minden felhasználónak a törvény értelmében lehetősége van a saját adataiba való betekintésre, az adatok másolására, kiegészítésére, módosítására, illetve törlésére is. 

A ZPIZ védi a megszerzett adatokat és gondoskodik arról, hogy a személyes adatok csak azokra a célokra lesznek felhasználva, amelyekre a felhasználó beleegyezését adta. 

A ZPIZ weboldalának használati feltételei 

A ZPIZ weboldalát a felhasználó saját használatára használhatja.   

A ZPIZ weboldalát, illetve egyes szolgáltatásait a felhasználók regisztráció nélkül használhatják. 

Az eZPIZ és a BiZPIZ portálok szolgáltatásainak használata csak regisztráció esetében lehetséges. A regisztráció ingyenes, a használatuk előtt azonban a felhasználónak beleegyezést kell adni, meg kell erősítenie, hogy egyetért a ZPIZ portálok használatának általános feltételeivel. Egyéb személyek regisztrációja nem engedélyezett és a felhasználó teljes kártalanítási kötelezettséget vállal ebben az esetben. Nem engedélyezett egyéb személyeket bejelenteni, illetve használatra meghatalmazni, illetve bármilyen egyéb módon átirányítani a felhasználói fiókot. A ZPIZ saját mérlegelése alapján visszautasíthatja a felhasználói fiók kiadását, ha úgy véli más személyről van szó, a felhasználói név márkavédett, illetve egyéb védelmet élvez, a megnevezés obszcén, vagy egyéb okból elfogadhatatlan.               

A ZPIZ weboldal használati szabályai

A weboldal regisztrálásával, bejelentkezéssel az oldalra, illetve az oldal felhasználásával a felhasználó beleegyezését adja, hogy egytért a felhasználás általános feltételeivel. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, a regisztráció, bejelentkezés nem lehetséges. A szolgáltatások minőségének biztosítása miatt a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy figyelembe veszi azt utasításokat és a többi szabályt, amelyek fel vannak tüntetve a ZPIZ weboldalán.    

A felhasználó kötelezettségei

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy:

  • a weboldalt és szolgáltatásait nem használja fel kommerciális, illegális vagy minden egyéb célra, mint ezekben a feltételekben szerepel;
  • a szerzői jogokkal védett tartalmakat, illetve a weboldalon található tartalmakat nem közvetíti harmadik félnek;
  • nem próbálkozik más felhasználók adatainak megszerzésére, gyűjtésére és tárolására;
  • nem másolja, tárolja, menti, közvetíti a ZPIZ weboldalának tartalmát, illetve ennek részeit;
  • nem használ számítógépes kódokat, káros programokat, vagy bármit, ami zavarhatná, működésképtelenné tenné a weboldalt, bármi módon ártana a ZPIZ weboldalának, ennek szolgáltatásainak, a kapcsolt software és hardware, illetve a telekommunikációs készülékeknek.        

A ZPIZ fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói feltételeket sértő felhasználóknak nem enged  belépést az oldal regisztrációt is követelő részébe.     

A ZPIZ weboldalán található adatok használatának korlátolt felelőssége  

Az ZPIZ törekedik a weboldalán megjelent tartalmak hitelessége és időszerűsége, valamint a weboldal állandó elérhetősége érdekében, de egyik felhasználónak sem felel a közvetlen, sem a közvetett károkért, vagy kellemetlenségekért, amelyek a weboldal elérhetetlensége, illetve a webszolgáltatások hozzáférhetetlensége miatt következtek be.

A ZPIZ nem ellenőrzi a felhasználók által bevitt adatok helyességét, kivételt képeznek azok az adatok, amelyeket a rendszer automatikusan ellenőriz. 

A ZPIZ nem felel a weboldal és/vagy a szolgáltatások helytelen működéséért, amennyiben ez a helytelen használat vagy a felhasználó tudatlansága miatt következett be.   

A ZPIZ nem biztosíthatja a weboldal és a szolgáltatások működését az elektromos hálózat kiesése, illetve egyéb technikai zavarok esetében. 

A felelősség korlátozása a kapcsolt weboldalak esetében, amelyek nem a ZPIZ tulajdonában vannak

A ZPIZ nem felel a saját weblapjával kapcsolatban álló, de nem a ZPIZ tulajdonában lévő weblapok tartalmi és szerkezeti felépítése miatt. A ZPIZ felelőssége ebben az esetben kizárt. 

A ZPIZ weboldalának és szolgáltatásainak működésképtelensége hibák vagy karbantartás miatt

A ZPIZ weboldala általában az év minden napjában 24 órán keresztül elérhető.

A ZPIZ gondoskodik a weboldal és szolgáltatásainak zavartalan működéséről, de teljes mértékben nem zárhatja ki a rendszer hibáit. 

A ZPIZ weboldala és szolgáltatásai a hibák és a karbantartás miatt ideigelenesen elérhetelen lehet (általában hétvégén, ünnepnap és éjszaka). 

A ZPIZ nem garantál hozzáférést a weboldalhoz az esetleges belső ZPIZ hálózat zavarai, vagy bármely egyéb zavar, hiba, technikai probléma esetében, ahogy a harmadik személyek rendszereinek hibái, zavarai miatt sem (pl. áramkiesés…).

A weboldal és szolgáltatásainak zavara vis major okokból

Vis major oknak számít minden nem várt esemény, amelyet a ZPIZ weboldal rendszergazdái nem láthattak előre és nem tudtak megakadályozni, de hatással vannak a weboldal működésére.

Vis major esetben a ZPIZ nem felel a kötelezettségeinek nem teljesítése esetében, illetve bármilyen keletkezett kárért sem.

Záró rendelkezések

Az általános feltételek a ZPIZ weboldalon való megjelenéskor vállnak érvényessé.

A ZPIZ weboldalra lépve a felhasználó megerősíti, hogy tájékozódott az általános feltételekről és hogy egyetért ezekkel.

Az általános feltételeket a ZPIZ bármikor módosíthatja és a felhasználók számára a mindenkori módosított változatban érvényesek.

Az általános feltételek módosításáról a ZPIZ a weboldalon értesíti a felhasználókat. A ZPIZ a weboldal felhasználóival keletkezett nézeteltéréseket megegyezéssel próbálja megoldani, Amennyiben ez nem lenne lehetséges, a weboldallal kapcsolatos ügyekben a ljubljanai bíróság illetékes. 

Ügyfélfogadás és elérhetőségek

Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézet
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Telefon
Postafiók
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
Hétfő és kedd
Szerda
Péntek
8-12 és 13-15
8-12 és 13-17
8-13
Nyugdíjfolyósítási információk +386 1 474 56 50