Sedi regionali

L'Istituto ha nove sedi regionali e quattro filiali. Le sedi regionali e le filiali ricoprono con lo svolgimento delle loro attività le aree di ogni singolo Comune.

Celje
direttrice: Taja Žaberl
Opekarniška c. 15c (Arena Petrol)
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oece@zpiz.si 

Filiale di Trbovlje
Gimnazijska cesta 21, 1420 Trbovlje
tel.: +386 3 565 37 10
Murska Sobota
direttrice: Andreja Bukovec
Kocljeva 12d, 9000 Murska Sobota
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oems@zpiz.si
Koper / Capodistria
direttrice: Sabrina Poropat
Pristaniška ulica 12, 6000 Koper
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oekp@zpiz.si
Nova Gorica / Nuova Gorizia
direttore: mag. Denis Pavlica
Delpinova ulica 18/B, 5000 Nova Gorica
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oeng@zpiz.si
Kranj
direttrice: Milena Paulini
Ulica Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oekr@zpiz.si

Filiale di Jesenice
C. Maršala Tita 73, 4270 Jesenice
tel.: 01 474 51 00
Novo mesto
direttrice: Monika Fortin
Rozmanova 38, 8000 Novo mesto
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oenm@zpiz.si
Ljubljana / Lubiana
direttrice: Mojca Uhan
Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oelj@zpiz.si
Ravne na Koroškem
direttore: Vilko Černovšek
Gačnikova pot 4
2390 Ravne na Koroškem
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oera@zpiz.si
Filiale di Velenje
Prešernova 7a, 3320 Velenje
tel.: 01 474 51 00
Maribor
direttrice: Breda Prah
Zagrebška cesta 84, 2000 Maribor
tel.: 01 474 51 00
E-mail: oemb@zpiz.si

Filiale di Ptuj
Vinarski trg 8, 2250 Ptuj
tel.: 01 474 51 00