Slika družine

Soglasje

S podpisom izjave stranka Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (dalje zavod) daje soglasje oziroma izrecno privolitev za obdelavo posredovane osebne mobilne številke in osebnega naslova elektronske pošte (neobvezno) za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov – izvedbo storitve Digitalna odprema in da se strinja:

  • da ji zavod na posredovano mobilno številko posreduje obvestilo, ko je predal za digitalni prevzem dokumentov aktiviran ali ukinjen,
  • da ji zavod na posredovano mobilno številko in elektronski naslov posreduje obvestilo o postopku varnega prevzema njenih dokumentov na spletu,
  • da ji zavod na posredovano mobilno številko preko SMS sporočila posreduje kodo za varen prevzem njenih dokumentov na spletu

ter potrdi, da je je seznanjena, da:

  • lahko kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo posredovanih osebnih podatkov - mobilne številke in elektronskega naslova (https://www.zpiz.si/wps/portal/HP/oddajaevlogjavno?sfVloga=020-28-1-J&sfJezik=SL&LANG=SL),
  • bo zavod ta posredovana osebna podatka obdeloval izključno z namenom, za katerega sta bila posredovana, in sicer do preklica privolitve za ta namen obdelave,
  • zavod posredovane osebne podatke varuje ter zagotavlja in izvaja ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in internim zavodovim Pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkih, ki je dostopen na zavodovi spletni strani,
  • ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri nadzornem organu in sodnim varstvom pravic.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio