eVloge

Z vzpostavitvijo storitev »moj eZPIZ« je fizičnim osebam ponujen nov - elektronski način vlaganja vlog, klub temu pa se vloge lahko še vedno vlagajo tudi v papirni obliki (eZPIZ ne pogojuje, temveč le ponuja možnost za vlaganje vlog v elektronski obliki). 

Storitev »e-vloge« fizičnim osebam omogoča izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov. Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti in pravne veljavnosti e-vlog, uporabniki pred oddajo e-vloge varno elektronsko podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Kvalificirano digitalno potrdilo lahko brezplačno pridobite na upravni enoti ali proti plačilu pri komercialnih izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil (npr. Halcom, NLB; Pošta Slovenije ipd.). Več o tem, na kakšen način lahko vložite e-vlogo si lahko preberete na naslednji povezavi.

Seznam vlog v elektronski obliki bo sčasoma vse obsežnejši, trenutno pa se lahko elektronsko vlagajo naslednje vloge:

 • Vloga za prijavo/odjavo v elektronsko vročanje eZPIZ
 • Vloga za spremembo naslova elektronske pošte za obveščanje preko eZPIZ
 • Naročanje ali preklic statističnih poročil
 • Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2
 • Zahteva za priznanje starostne pokojnine
 • Zahteva za priznanje vdovske/družinske pokojnine
 • Zahteva za priznanje pravice do delne pokojnine
 • Zahteva za (ponovno) izplačilo 20 odstotkov starostne/predčasne pokojnine
 • Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev za predčasno/starostno pokojnino in višini
 • Vloga za izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji
 • Zahteva za popravek (dopolnitev) podatkov MEZ (matična evidenca zavarovancev)
 • Predhodna pisna informacija o višini pokojnine po določbah ZPIZ-2
Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50