Kaj je potrebno storiti pred zaključkom dela?

Delodajalec vas mora najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja. V konkretnem primeru to pomeni, da vam preneha veljati pogodba o zaposlitvi (delodajalec vas bo odjavil iz zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga najdete na spletni strani ZZZS.

Če ste samozaposleni, se morate izbrisati iz Poslovnega registra Slovenije in ravno tako najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga pridobite na upravni enoti) lahko oddate tudi preko portala e-VEM.

Potem vložite zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Če imate kvalificirano digitalno potrdilo, zahtevo za priznanje pravice do starostne pokojnine:

Izpolnjenemu obrazcu priložite še:

  • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločba o priznanju pokojninske dobe),
  • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. akt o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje obrazec M-2 ipd.),
  • sporazum staršev o uveljavljanju znižanja starostne meje za otroke (če vlagate zahtevo za starostno upokojitev po prej veljavnem zakonu – ZPIZ-1),
  • potrdilo delodajalca o obdobju in višini plačanih prispevkov za tekoče koledarsko leto,
  • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja starostne pokojnine,
  • dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Izpolnjen zahtevek za priznanje pravice do starostne pokojnine skupaj z dokazili lahko oddate:

  • elektronsko preko spletne strani ZPIZ, če imate kvalificirano digitalno potrdilo,
  • po klasični pošti ali
  • osebno na najbližji območni enoti ZPIZ.
Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50