Slika družine

Družinski pomočniki

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

Vrste zavarovanja

 

Družinski pomočniki so z eno prijavo hkrati vključeni v vsa štiri obvezna socialna zavarovanja:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti,

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

 

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga center za socialno delo na podlagi izdane odločbe o izbiri družinskega pomočnika.

Plačevanje prispevkov

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

  • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

  • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek.

 

Obrazci in roki

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob izplačilu delnega plačila za izgubljeni dohodek obračuna prispevke na obrazcu REK-1b in jih plača v roku petih dni od izplačila.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za družinske pomočnike na obrazcih M-4 posreduje center za socialno delo.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio