Financiranje

Finančni načrt zavoda za leto 2019

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je 20. decembra 2018 sprejel Finančni načrt zavoda za leto 2019, po katerem bodo v letu 2019 prihodki in odhodki znašali 5.522.134.213 evrov. S tem bo zavod ob zaključku leta 2019 izkazal izravnavo med prihodki in odhodki.

Vlada Republike Slovenije je 14. februarja 2019 podala soglasje k Finančnemu načrtu zavoda za leto 2019.  

Finančni načrt zavoda za leto 2019

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio