Financiranje

Finančni načrt zavoda za leto 2020

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je 19. decembra 2019 sprejel Finančni načrt zavoda za leto 2020, po katerem bodo v letu 2020 prihodki in odhodki znašali 5.827.793.615 evrov. Zavod je v skladu z ZIPRS2021 posredoval Finančni načrt 2020 v soglasje Vladi RS.

 

Finančni načrt zavoda za leto 2020

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Finančnemu načrtu zavoda za leto 2020.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio