Slika družine

Obvestilo o izstopu Združenega kraljestva iz EU

15.01.2021

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju Združeno kraljestvo) je bilo do 31. januarja 2020 ena od držav članic Evropske unije. Do takrat je za Združeno kraljestvo, tako kot za vse ostale države članice EU, veljala evropska zakonodaja. To velja tudi za evropske predpise, ki veljajo na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. S 1. februarjem 2020 je Združeno kraljestvo kot država članica izstopilo iz EU.

Na podlagi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Ur. list EU L29/7 z dne 31. 1. 2020, v nadaljevanju Sporazum o izstopu) se je  Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju do 31. decembra 2020 obravnavalo kot ena od držav članic EU in do takrat brez omejitev uporabljalo evropsko zakonodajo.

Sporazum o izstopu tudi določa, da se za priznavanje pokojninskih pravic določenim osebam še naprej upoštevajo predpisi EU o koordinaciji socialne varnosti. Tem osebam se tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU priznajo pokojnine, kot do tega datuma, torej nespremenjeno. To velja predvsem za:

  • državljane Slovenije ali druge države članice EU, ki so dopolnili zavarovalno dobo v Združenem kraljestvu pred 1.1.2021,
  • državljane Združenega kraljestva, ki so dopolnili zavarovalno dobo v Sloveniji ali drugi državi EU pred 1.1.2021,
  • pod določenimi pogoji tudi državljane tretjih držav, ki so pred 1.1.2021 dopolnili zavarovalno dobo tako v Združenem kraljestvu, kot v kateri od držav članic EU.

Od 1. januarja 2021 so prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom urejeni v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, o katerem so se pogajanja zaključila 24. decembra 2020. Ker so bila pogajanja zaključena šele tik pred pretekom prehodnega obdobja, se bo Sporazum na predlog Evropske komisije od 1. januarja 2021 do 28. februarja 2021 uporabljal začasno.

Podrobnejše informacije o spremembah, ki jih na področje pokojninskega zavarovanja prinaša Sporazum o trgovini in sodelovanju, bodo na voljo meseca marca 2021, torej po preteku obdobja, v katerem se ta sporazum začasno uporablja.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio