Slika družine

Več podlag za znižanje starosti- 40 let pokojninske dobe

Če so podane različne podlage za znižanje starostne meje, je vrstni red njihove uporabe naslednji:

 

ženski se najprej zniža starost zaradi skrbi za otroke, nato pa še zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Starostna meja, ki se znižuje, je 60 let, pri čemer mora imeti zavarovanka dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa, spodnja meja možnega znižanja pa je 57 let.

 

Če je najugodnejša spodnja meja starosti dosežena že ob upoštevanju ene od podlag za znižanje starosti, se preostale možne ne morejo upoštevati.

 

Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se najprej zniža starost zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, nato zaradi skrbi za otroke in nazadnje zaradi služenja obveznega vojaškega roka. Starostna meja, ki se znižuje, je 60 let, spodnja meja možnega znižanja pa 58 let.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio