ZPIZ - Informativni izračun (ZPIZ-2)
UPDIPP001000
  Okvirni izračun pogojev za upokojitev po ZPIZ-2

    UPDIPP001000 v3.0.202002171100 (WS: v3.0.202001140830)
Program je namenjen informativnemu izračunu datuma izpolnitve pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine in predčasne pokojnine ter izračunu višine odmernega odstotka. S klikom na vprašaj ob posameznem polju se vam bo prikazala razlaga njegovega pomena ter navodilo za vnos.

Prosimo , da pred vnosom podatkov pozorno preberete razlago , zlasti v polju "pokojninska doba brez dokupa"!

V primeru nepravilnega vnosa se vam izpiše napaka "Vnešen je bil nenumeričen podatek." Polje , ki je napačno izpolnjeno , je označeno s kurzorjem.
 
 
Primer vnosa:
 
Zavarovalna doba v trajanju 5 let, 6mesecev in 3 dni se vnese: 050603
 
 
 
Pomen:
 
DD - število dni
 
MM - število mesecev
 
LL - število let
 

 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Doba s povečanjem  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
  

Predvideni datum izpolnitve pogojev je izračunan na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju , veljavnega od 1.1.2013 dalje. Pri izračunu odmernega odstotka ni upoštevan odstotek povečanja pokojnine.

Datum izpolnitve pogojev je informativne narave in ni uporaben v postopkih uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Svetujemo vam , da se pred vložitvijo zahteve za priznanje pravice do pokojnine oziroma pred odjavo iz zavarovanja obrnete na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za podrobnejše informacije.