Slika družine

Ápolási pótlék

Ki jogosult az ápolási pótlékra?

Ápolási pótlékra jogosult, ha:

 • a Szlovén Köztársaságban, vagy az EU/EGK egyéb tagországában rendelkezik állandó lakhellyel és szüksége van más személy  segítségére az alapvető életvitelhez,
 • vak, vagy gyengén látó és Szlovéniában vállal munkát, illetve végez tevékenységet
 • vak és egyéb biztosított után rendelkezik biztosítással

 

mozgásképtelen és Szlovéniában vállalt munkát vagy végez tevékenységet munkaképességének megfelelően

A következőkben a következő kérdésekre válaszolunk:

Mikor jogosult az ápolási pótlékra és milyen összegben?

Mitől függ a folyósítás, a jog változása, illetve megszűnése?

Hogyan érvényesíthetem az ápolási pótlékhoz való jogot? 

 

Ápolási pótlékra nem jogosult, ha:

 • biztosítottként a biztosítási időszak nagyobb részében szűkebb biztosítási jogokra kötött biztosítást
 • ha a parasztgazdák öregségi nyugdíjazásáról szóló törvény alapján kapja a nyugdíját, 

 

Amennyiben az ápolási díjra a nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény és egy másik törvény alapján is jogosult,  csak az egyik jogot érvényestheti saját választása alapján.

Mikor jogosult az ápolási pótlékra és milyen összegben?

Az ápolási pótlékra jogosult:

 • ha sürgősen van szüksége segítségre minden alapvető életviteli tevékenységhez,
 • ha sürgősen van szüksége segítségre az alapvető életviteli tevékenység többségéhez,
 • vakság és gyengén látás esetében,
 • legalább 70 százalékos mozgásképesség csökkenése esetében. 

Az ápolási pótlék összege

 

a legsúlyosabban érintettek esetében

497,75 €

magasabb

347,11 €

alacsonyabb

173,56 €

 

Amennyiben arányos részben, a nemzetközi szociálisbiztonsági szerződések alapján   kapja kézhez a nyugdíjat és joga van az ápolási pótlékra is, ez is arányosan kerül folyósításra, azonos arányokban, mint a nyugdíj.   

Mitől függ folyósítás,  a jogosultság változása és megszűnése?

Mikor jár meg az ápolási pótlék?

 

Az ápolási pótlék megjár:

 • az ápolási szükséglet fennállásának napjától
 • a munkaviszony megkötésének napjától, illetve a munkaviszony azon napjától, amelyen a vakság, gyengén látás, a mozgásképtelenség fellépett,
 • ha vakként az egészségügyi biztosításra egyéb biztosított után jogosult, az igénylés napjától.

 

Az ápolási jog addig jár meg, amíg szükség mutatkozik rá.

 

Az első folyósítás: előreláthatólag egy hónapon belül a határozat kiadása után.

Az ápolási pótlékhoz való jog terjedelmének és összegének változása

Az egészségügyi állapot miatti jogterjedelem és pótlékösszeg  változásai a változások megtörténtének napjától érvényesek, a módosított összeg pedig legkésőbb az igénybeadástól számított következő hónap első napjától kerül kifizetésre legfeljebb hathónapra visszamenőleg.

Ellenőrző vizsgálat

Az intézet az ápolási pótlék haszonélvezőjeként felhívhat ellenőrző vizsgálatra, amelyen felülvizsgálhatják az ápolási szükséglet terjedelmét. Az ellenőrző vizsgálaton való részvétel kötelező, az igazolás nélküli távolmaradás esetében a folyóhó pótlékja nem kerül kifizetésre.

 

A visszatartott összeg kifizetésre kerül, amennyiben az ellenőrző vizsgálat napjától számított egy hónapon belül megjelen a vizsgálaton, egyébként a kifizetés elmarad. 

 

Amennyiben a későbbiekben eleget tesz a meghívónak és a vizsgálaton megállapításra kerül, hogy továbbra is szüksége van ápolásra a pótlék kifizetése a következő hó első napjától esedékes.

A folyósítás ideiglenes megszűnése

Az ápolási pótlék nem kerül kifizetésre:

 • hat hónapnál hosszabb kórházi vagy egyéb stacionáris intézeti kezelés esetében
 • állandó külföldi tartózkodás esetében, annak ellenére, hogy a Szlovén Köztársaságban állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik. Kivételt képeznek az Európai Unió és az Európai Gazdasági Közösség tagállamai, ahol a pótlék kifizetésre kerül.

Hogyan érvényesíthetem az ápolási pótlékra való jogom?

Ki adhatja be az igényt, mit kell mellékelni?

 

Az igényt beadhatja:

 • személyes orvosa, vagy
 • önmaga, vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja, aki mellékeli a személyes orvos által hitelesített orvosi dokumentáció másolatát, illetve eredeti példányát

Hová küldjem az igényt és ki dönt róla?

 

Az igény az intézet legközelebbi területi egységén adható le személyesen, vagy postai úton.

 

Az ápolási pótlékhoz való jogról szakértői véleményt mond a rokkantsági bizottság. Ha az EU/EGK egyéb tagországában lakik, az intézet az adott tagállam illetékes hatóságát is felkérheti a véleményformálásra. Az intézet a bizottság véleménye alapján határozatban dönt a törvény által meghatározott hathónapos időszakban.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio