Slika družine

A személyes adatok védelme és az adatvédelmi politika

A Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézetben (a továbbiakban ZPIZ) tudatában vagyunk a magánélet és a személyes adatok védelmének fontosságának. Az Európai Parlament és az Európatanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 2016. április 27. kelt 2016/679 számú Rendeletének 13. cikkelye, valamint a 95/46/ES irányelv (Általános rendelet az adatvédelemről) érvénytelenítése alapján az adatkezelő köteles az egyént tájékoztatni a személyes adatainak kezeléséről.  

A folytatásban közölt információk az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. cikkelye alapján egyhelyen egyesítik a ZPIZ adatvédelemről szóló kulcsfontosságú információit    

A személyi adatok kezelője

1. Személyes adatok védelmére meghatalmazott személy

2. Természetes személyek jogai

3. Részletesen a személyi adatok kezeléséről a ZPIZ weblapján:  https://www.zpiz.si

4. Részeletesen a személyi adatok kezeléséről a ZPIZ nyilvántartásaiban  

 

_______________________________

1. A személyes adatok kezelője

A személyes adatok kezelője a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantbiztosító Intézet, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, azonosítószám: 5156700000.

Az adatkezelő elérhetőségei:

telefon: 01 4745 100

fax: 01 4321 046

e-mail: informacije@zpiz.si

________________________________

2. A személyes adatok védelmére meghatalmazott személy

A személyes adatok védelmére meghatalmazott személy elérhetőségei:

Jasmina Habulin

e-mail: dpo@zpiz.si

______________________________

3. Természetes személyek jogai  

A természetes személy követelheti:

- a betekintést a személyes adataiba

-  a személyes adatok módosítását vagy törlését  

- a személyes adatai kezelésének korlátozását  

- a kezelés elleni fellebbezést 

- a jogot az adatok átviteléhez.  

A természetes személy követelésének a ZPIZ csak akkor tehet eleget, amennyiben teljesülnek az Általános Adatvédelmi Rendelet és az idevonatkozó helyi szabályok feltételei.   

A természetes személy, akinek személyes adatai (telefonszám és/vagy e-mail cím) beleegyezés alapján különböző dokumentumok digitális kézbesítése történik, a beleegyezést visszavonhatja a „Nyilatkozat a beleegyezés visszavonásáról” című űrlapon ITT.

Amennyiben úgy gondolja, sértve vannak jogai az adatvédelem területén, a személyes adatok védelméért felelős ellenőrző szervnél – adatvédelmi biztosnál – fellebbezést nyújthat be.

____________________________ 

4. Részletesen a személyes adatok kezeléséről a ZPIZ weblapja segítségével a  https://www.zpiz.si címen

A https://www.zpiz.si/ weblapot a ZPIZ saját számítógépes infrastruktúráján működteti.  

A weblap működése közben a személyes adatok nem kerülnek átvitelre harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez, illetve egyéb felhasználók felé sem.      

A weblap felhasználóinak személyes adatait a ZPIZ különböző célokiból kezeli: 

4. 1. A weblap látogatása

4. 2. Sütik

4. 3. A személyes adatok kezelése a ZPIZ webszolgáltatásai keretében:

4.3.1. Az Én eZPIZ-em

4.3.2. eBeadvány MINDENKINEK

4.3.3. Dokumentumok digitális átvétele  

4.3.4. Az én BiZPIZ-em

4.3.5. Webankét

 

 

4. 1. A weblap látogatása

Mely adatok: A  https://www.zpiz.si/ weblap regisztráció, bejelentkezés, illetve beadványok kitöltése nélküli látogatásakor a ZPIZ nem gyűjti be a személyes adatokat. Az IP szám – a szám, amely azonosítja az egyes számítógépet, vagy egyéb eszközöt a világhálón – a ZPIZ weblapjának tűzfalán egy új, ott generált IP számmal kerül helyettesítésre, így a felhasználó IP száma anonim marad

 

4. 2. Sütik

Az intézet weblapja különböző sütiket használ.

 

4. 3. A személyi adatok kezelése a ZPIZ webszolgáltatásainak keretében (Az Én eZPIz-em, eBeadvány MINDENKINEK, Dokumentumok digitális átvétele és az Én BiZPIZ-em)

 

4.3.1. Az Én eZPIZ-em webszolgáltatás

Mely adatok: Az Én eZPIZ webportálba csak a kvalifikált digitális tanúsítvánnyal rendelkezők regisztrálhatnak, illetve a regisztráció lehetséges a SI-PASS bejelentkezéssel is. A ZPIZ a regisztrációkor, illetve a weblapra való mindenkori bejelentkezéskor megkapja az adatokat a természetes személy digitális tanúsítványról, illetve a SI-PASS rendszer azonosító adatait..

Amennyiben a természetes személy az Én eZPIZ szolgáltatáson keresztül eBeadványt nyújt be, a ZPIZ csak a webűrlapokon keresztül automatikusan megadott személyes adatokat, a természetes személy digitális tanúsítványról, illetve a SI-PASS rendszerből származó azonosító adatait kezeli.      

Cél: A ZPIZ-nek a digitális tanúsítvány, illetve a SI-PASS rendszerből származó személyes adatokra a regisztrált felhasználó egyedi azonosítása miatt van szüksége.    A természetes személy által az eBeadványban közölt adatokra a ZPIZ-nek a beadványról szóló döntés miatt van szüksége.   

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye.

Felhasználók kategóriái: A digitális tanúsítvány adatai nem közvetíthetők a felhasználóknak. 

A digitális tanúsítvány adatait nem közvetítjük harmadik országoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek sem.  

Tárolás időtartama: Az Én eZPIZ felhasználóinak adatai tartósan tárolásra kerülnek.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a beleegyezés, a természetes személyek a beleegyezés visszavonásával nem akadályozhatják meg a digitális tanúsítvány adatainak kezelését addig, amíg a ZPIZ-nél az Én eZPIZ webszolgáltatásban regisztrált felhasználók.    

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem. 

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Igen, a személyes adatok kezelésére a szolgáltatások nyújtásának mivolta miatt szükséges. 

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakítását: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik. 

 

4.3.2. eBeadvány MINDENKINEK webszolgáltatás

Mely adatok: A ZPIZ az eBeadvány MINDENKINEK szolgáltatáson keresztül azokat a személyes adatokat kapja meg, amelyeket a természetes személy az egyes beadványokkal közvetít. Kötelező az EMŠO szám közlése. A sikeres beadványhoz közvetíteni kell a mobil telefonszámot, míg az e-mail cím megadása nem kötelező. 

Cél: A telefonszámot és esetleg az e-mail címet a ZPIZ csak a beadvány sikeres leadása céljából használja. A dokumentumok digitális átvétele érdekében a ZPIZ a telefonszámot és az e-mail cím adatait csak akkor kezeli, amennyiben a természetes személy ezzel egyetért a beadvány leadásakor.    Az eBeadvány leadásakor közvetített adatokra a ZPIZ-nek a döntéshozatal miatt van szüksége.       

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(a) cikkelye alapján a telefonszám és esetlegesen az e-mail cím. Az egyes beadványok adatai esetében a jogalap a 6(1)(c) cikkely.

Felhasználók kategóriái: A telefonszám és esetlegesen az e-mail cím adatai nem közvetíthetők felhasználóknak.

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: A telefonszám és az e-mail cím adatait, amelyekre az eBeadvány MINDENKINEK szolgáltatásra van szükség nem közvetítjük harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé. 

Tárolás időtartama: A természetes személy jóváhagyása alapján közvetített adatok csak a jóváhagyott célból használhatók fel a beleegyezés visszavonásáig.  A ZPIZ az említett adatokat a beleegyezés visszavonása után is tárolja, de csak az érvényesség bizonyítása céljából.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Az adatközlés személyes beleegyezését (mobil telefonszám és e-mail cím) bármikor visszavonható, ez azonban nem érinti az adatkezelés törvényességét a beleegyezés visszavonása előtt.    

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem. 

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy nem közvetíti a mobil telefonszámát, nem használhatja az eBeadvány MINDENKINEK szolgáltatást Az e-mail cím közvetítése nem kötelező.   

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

4.3.3. Dokumentumok digitális átvétele webszolgáltatás

Mely adatok: A webszolgáltatás lehetővé teszi az eredeti digitális dokumentumok megtekintését a dokumentum azonosítószáma, illetve a mobil telefonszám vagy az e-mail cím alapján. A sikeresen átvett dokumentumok hozzáférhetők a ZPIZ weboldalának aloldalán.

Cél: A személyes adatok beírása után a ZPIZ közvetíti az átirányítási linket, amely a kívánt dokumentumhoz vezet.   

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(a) cikkelye.

Felhasználók kategóriái: A dokumentumok átvételéhez szükséges személyes adatokat nem közvetítjük egyéb felhasználóknak.

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: A dokumentumok digitális átvétele miatt közvetített személyes adatokat nem közvetítjük harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé.

Tárolás időtartama: A személyes beleegyezés alapján megszerzett személyes adatokat csak beleegyezés céljaira használhatók fel, a beleegyezés visszavonásáig. A ZPIZ az adatokat a beleegyezés visszavonása után is tárolja, de csak az érvényesség bizonyítása miatt.  

Jog a beleegyezés visszavonásához: Amennyiben a természetes személy a mobiltelefonszámot és az e-mail címet a digitális dokumentumok átvétele miatt adta meg, a beleegyezést visszavonhatja.

Amennyiben a természetes személy az elérhetőségeit az eredeti digitális dokumentumhoz való egyszeri hozzáférés miatt adta meg a dokumentum azonosítószáma alapján, a személyes adatok is csak egyszer kerülnek felhasználásra, ezzel pedig a visszavonás joga is megszűnik.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem 

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: A dokumentumok digitális átvétele nem lehetséges személyes adatok megadása nélkül.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

4.3.4. Az Én BiZPIZ-em webszolgáltatás

Mely adatok: A ZPIZ webportálra regisztrálva, illetve bejelentkezve a ZPIZ megszerzi a természetes személy digitális tanúsítványának adatait.

Amennyiben az Én BiZPIZ szolgáltatáson keresztül a felhasználó eBeadványt ad le, a ZPIZ az eBeadvány árlapjain keresztül azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a digitális tanúsítvány által automatikusan feltöltődnek az információs rendszerbe a mindenkori bejelentkezéskor, illetve azokat, amelyeket a felhasználó maga közöl a beadványban.  

Cél: A ZPIZ-nek a digitális tanúsítványon található személyes adatokra a regisztrált felhasználó egyedi azonosítása miatt van szüksége. Az eBeadványon közölt adatokra a döntéshozatal miatt van szükség.   

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye.

Felhasználók kategóriái: A digitális tanúsítvány adatai nem közvetíthetők a felhasználóknak.

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: A digitális tanúsítvány adatait nem közvetítjük harmadik országoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek sem.  

Tárolás időtartama: Az Én BiZPIZ adatai tartósan tárolásra kerülnek.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatok kezelése nem beleegyezés alapján történik, a beleegyezés visszavonása nem lehetséges, amíg a ZPIZ-nél ÉnBIZPIZ felhasználói számlával rendelkeznek.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem 

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Igen, a személyes adatok kezelésére a szolgáltatás működtetése miatt van szükség.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

4.3.5 Webankét

Minden adat, amelyet a természetes személy ankétkérdésekre válaszolva közöl, anonim formában kerül rögzítésre, hacsak a természetes személy maga nem dönt az adat személyéhez kötése mellett. Amennyiben az adatai, illetve egyéb személy adatai felfedése mellett dönt a természetes személy, a döntés esetleges következményeit is vállalja. Amennyiben az ankét nem anonim, a természetes személyt erről előzetesen értesíteni kell, illetve az ankét elkezdése előtt ebbe bele is kell egyeznie.  

 

Amennyiben a természetes személyt SMS üzenetben és/vagy e-mail címen keresztül kérik fel ankétre, az elérhetőségek kezelésének jogalapja vagy a természetes személy előzetes beleegyezése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(a) cikkelye) vagy ha az adatkezelő érdeke felülírja a természetes személy érdekeit (Általános Adatvédelmi rendelet 6(1)(f) cikkelye).

Mely adatok: Webankét kitöltése esetében a ZPIZ azokat az adatokat gyűjti be, amelyeket a természetes személy a kérdésekre válaszolva közöl. A ZPIZ ezeket az adatokat nem kezeli külön és nem kapcsolja egyéb adatokhoz.

Cél: A ZPIZ kizárólag kutatói, illetve az egyes ankétben meghatározott céllal használja az adatokat. Az adatok nem használhatók közvetlen értékesítési céllal.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(a) cikkelye.

Felhasználók kategóriái: A ZPIZ az adatokat nem közvetíti a felhasználóknak.

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országoknak, illetve nemzetközi szervezeteknek sem. 

Tárolás időtartama: Az adatokat a beleegyezés visszavonásáig tároljuk.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Az ankétkészítés közben közvetített személyes adatok használatához adott beleegyezés visszavonható az informacije@zpiz.si e-mail címre küldött igénybejelentéssel. Az igényben pontosan meg kell nevezni az ankétet, amelyben a természetes személy részt vett.

Azonos, vagyis az informacije@zpiz.si  e-mail címre küldhető az esetleges jövőbeli ankétek re vonatkozó visszavonás az elérhetőségi adatokat (telefonszám és/vagy e-mail cím) illetően.  

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem 

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy webankét kitöltése mellett dönt, az ankét érvényeségének érdekében minden kérdésre válaszolnia kell, hacsak az egyes kérdésnél nincs másképp meghatározva.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

__________________________________________

5. Részletesen a ZPIZ egyes nyilvántartásainak adatkezelésről  

A ZPIZ különböző nyilvántartásokat vezet a természetes személyek személyes adatairól, éspedig:

5.1. A kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítás haszonélvezőinek anyakönyvi nyilvántartása  

5.2. A biztosítottak anyakönyvi nyilvántartása

5.3. A kötelezettek nyilvántartása

5.4. A kifizetett javadalmak nyilvántartása

5.5. A kiadott szakértői vélemények nyilvántartása

5.6. A szenátusok elektronikus könyve

5.7. A szabályszegők nyilvántartása

5.8. A meghirdetett munkahelyekre jelentkezők nyilvántartása

5.9. A videoellenőrzés nyilvántartása

5.10. A ZPIZ látogatóinak nyilvántartása

5.11. A közérdekű információk hozzáféréséről szóló törvény alapján kérvényezők nyilvántartása

5.12. Az Intézet materiális vagyoni gyűjteménnyel kapcsolatos személyes adat kezelés nyilvántartása

5.13. A Médiatörvény alapján kérvényezők nyilvántartása

5.14. Az Intézet tanácstagjainak nyilvántartása

 

5.1. A kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítás haszonélvezőinek anyakönyvi nyilvántartása 

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás és a jogérvényesítési eljárás működtetése. 

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZPIZ-2, ZEPDSV, 7., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. cikkely, ZMEPIZ-1

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.   

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatok a nemzetközi biztosítással kapcsolatosan kerülhetnek közvetítésre, megkötött és ratifikált nemzetközi, illetve bilaterális megállapodások alapján.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen, mert a nyugdíj- és rokkantbiztosításból eredő jogok közigazgatási eljárásban kerülnek elismerésre, a természetes személy a ZPIZ-2, ZMEPIZ-1, valamint a ZUP értelmében köteles megadni minden olyan személyes és egyéb adatot, amely lehetővé teszi keresetének kivizsgálását.    

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy formális beadványában nem adja meg a személyes és egyéb adatait, amelyekre kötelezően szükség van, a beadvány visszautasításra kerül.  A nem kötelező adatok, amelyeket a természetes személy nem közvetít, illetve a ZPIZ nem szerzi be őket hivatalból, nem kerülnek figyelembe a kereseti döntéshozatalban.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.2. A biztosítottak anyakönyvi nyilvántartása

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás és a jogérvényesítési eljárás működtetése.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZPIZ-2, ZEPDSV, 7., 11. cikkely, ZMEPIZ-1

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatok a nemzetközi biztosítással kapcsolatosan kerülhetnek közvetítésre, megkötött és ratifikált nemzetközi, illetve bilaterális megállapodások alapján.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség. 

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen, a ZPIZ-2 és a ZMEPIZ-1 alapján kötelező az adatközlés. Amennyiben közigazgatási eljárásban születik a döntés a természetes személy a ZPIZ-2, ZMEPIZ-1, valamint a ZUP értelmében köteles megadni minden olyan személyes és egyéb adatot, amely lehetővé teszi keresetének kivizsgálását.   

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a kötelezett nem biztosítja az adatokat a törvénnyel összhangban, ezt a ZPIZ hivatalból teszi meg.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.3. Kötelezettek nyilvántartása

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás és a jogérvényesítési eljárás működtetése.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZPIZ-2, ZEPDSV, 7., 22. cikkely ZMEPIZ-1

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatok a nemzetközi biztosítással kapcsolatosan kerülhetnek közvetítésre, megkötött és ratifikált nemzetközi, illetve bilaterális megállapodások alapján.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy, mint a biztosításkötés kezdetét, illetve a biztosítás alapját jelenteni köteles kötelezett nem közvetíti az adatokat, a bejelentkezés(-ek) nem kerülnek a biztosítottak anyakönyvi nyilvántartásába.  

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.4. A javadalmak kifizetésének nyilvántartása

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás működtetése és a ZPIZ általi javadalmak folyósítása.

Jogalap: Cl-en 6(1)(c) Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 7. és 19. cikkelye

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat az elismert javadalmak folyósítása miatt és erejéig közvetítjük harmadik országokba.  

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy nem közvetíti a szükséges adatokat a javadalmak folyósítása megállhat.  

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.5. A kiadott szakértői vélemények nyilvántartása

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás és a jogérvényesítési eljárás működtetése.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZPIZ-2, a ZMEPIZ-1. 7. és 20. cikkelye

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen, mert a nyugdíj- és rokkantbiztosításból eredő jogok közigazgatási eljárásban kerülnek elismerésre, a természetes személy a ZPIZ-2, ZMEPIZ-1, valamint a ZUP értelmében köteles megadni minden olyan személyes és egyéb adatot, amely lehetővé teszi keresetének kivizsgálását.   

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy formális beadványában nem adja meg a személyes és egyéb adatait, amelyekre kötelezően szükség van, a beadvány visszautasításra kerül.  A nem kötelező adatok, amelyeket a természetes személy nem közvetít, illetve a ZPIZ nem szerzi be őket hivatalból, nem kerülnek figyelembe a kereseti döntéshozatalban.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.6. A szenátusok elektronikai könyve

Cél: A szakértői munka elszámolása

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) in 6(1)(b) cikkelyei.

Felhasználók kategóriái: A törvényi meghatalmazott felhasználók (ZMEPIZ-1 8. cikkelyének 3. bekezdése), valamint a felhasználók, akik egyéb jogalapot mutatnak fel a személyes adatok használatára.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen, mert a nyugdíj- és rokkantbiztosításból eredő jogok közigazgatási eljárásban kerülnek elismerésre, a természetes személy a ZPIZ-2, ZMEPIZ-1, valamint a ZUP értelmében köteles megadni minden olyan személyes és egyéb adatot, amely lehetővé teszi keresetének kivizsgálását.   

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy formális beadványában nem adja meg a személyes és egyéb adatait, amelyekre kötelezően szükség van, a beadvány visszautasításra kerül.  A nem kötelező adatok, amelyeket a természetes személy nem közvetít, illetve a ZPIZ nem szerzi be őket hivatalból, nem kerülnek figyelembe a kereseti döntéshozatalban.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.7. Szabálysértők nyilvántartása

Cél: A nyugdíj- és rokkantbiztosítás működtetése és a ZPIZ illetékességében lévő szabálysértési eljárások elvégzése.

Jogalap: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, a ZP-1 206. cikkelye, ZMEPIZ-1.

Felhasználók kategóriái: Törvényileg meghatalmazott felhasználók (A ZP-1 204. cikkelye).

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba

Tárolás időtartama: 5 év a határozat jogerőssége után. A dokumentált anyag tartósan tárolásra kerül.   

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel aza adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen, a szabálysértési eljárás kezdeményezőjének kötelező biztosítani személyes adatait.   

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a szabálysértési eljárás kezdeményezője a ZP és a ZUP értelmében nem közvetíti a szükséges adatokat, az eljárás visszautasításra kerül.   

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.8. A meghirdetett munkahelyekre jelentkezők nyilvántartása

Cél: A dokumentáció tárolása a munkaviszonyokra és a közalkalmazottakra érvényes törvényekkel összhangban való eljárás biztosítása érdekében.  

Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkelye, ZJU, ZDR-1.

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: Kiválasztott jelölt – tartósan, nem kiválasztott jelölt – 2 év a jogerősen befejezett munkahelyi kiírási eljárás után.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben nem lehet ellenőrizni a kiírt pályázat feltételteljesítését, a jelölést nem lehet kezelni.  

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.9. Videoellenőrzés nyilvántartása

Cél: A természetes személyek, ingatlanok és ingóságok védelme, A ZPIZ helységeinek rendtartása, a ZPIZ helységeibe való be- és kilépés ellenőrzése a következő címeken:      Kolodvorska 15, Ljubljana; Ob železnici 30, Ljubljana; Opekarniška cesta 15 c, Celje; Zagrebška 84, Maribor; Rozmanova 38, Novo mesto; Vadnova 13, Kranj.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet Č6(1)(e) cikkely kapcsolatban ZVOP-1 74. cikkelyével.

Törvényes érdek magyarázata: Az emberek és a vagyon biztonsága, valamint az intézet helyiségeinek be- és kilépésének ellenőrzése a törvények által biztosított feltételek mellett    jelenti A ZPIZ törvényes érdekét. A természetes személyek jogait a videoellenőrzés esetében a ZVOP-1 és az Általános Adatvédelmi Rendelet biztosítja. 

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: legfeljebb 1 év

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Nem.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Nem, de a ZPIZ helyiségeibe nem lehetséges a belépés a videoellenőrzés kikerülésével.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.10. A ZPIZ látogatóinak nyilvántartása

Cél: A természetes személyek és a vagyon, A ZPIZ helységeinek rendtartása, a feltételesen hozzáférhető helységek ellenőrzése. 

Jogalap: A ZVOP-1 82. cikkelye.

Felhasználók kategóriái: Törvényileg meghatalmazott felhasználók, illetve felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére.  

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: legfeljebb 3 év.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: A természetes személy – látogató köteles biztosítani a személyes adatokat a ZVOP-1 alapján. Amennyiben ezt visszautasítja, a belépés megtagadható tőle. 

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.11. A közérdekű információk hozzáféréséről szóló törvény alapján kérvényezők nyilvántartása (ZDIJZ)

Cél: Eljárásvezetés a ZDIJZ alapján megfogalmazott keresetek esetében.

Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) cikkely és ZDIJZ.

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a kérvényező a ZDIJZ és a ZUP alapján nem adja meg a szükséges személyes adatokat, a kérvény visszautasításra kerül.   

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.12. Az Intézet materiális vagyoni gyűjteménnyel kapcsolatos személyes adat kezelés nyilvántartása

Cél: Az intézet materiális vagyonával kapcsolatos eljárások vezetése és különböző, a materiális vagyonra vonatkozó értékesítési és egyéb szerződések kötése

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(c) és 6(1)(b) cikkelyei és az állam, valamint a helyi önkormányzatok materiális vagyonáról szóló törvény.    

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba, illetve nemzetközi szervezetek felé sem.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy nem közvetíti a szükséges személyes adatokat, ajánlata nem kerül megvizsgálásra, a szerződés nem köthető meg.   

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.13. A Médiatörvény alapján kérvényezők

Cél: a médiának közvetített válaszok nyilvántartása.

Jogalap: Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6(1)(e) cikkelye és a Médiatörvény.   

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba, illetve nemzetközi szervezetek felé sem.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Mivel az adatkezelés alapja nem a személyes beleegyezés, a beleegyezés visszavonására nincs lehetőség.

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy nem adja meg elérhetőségeit, a választ nem lehet közvetíteni. 

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

5.14. Az Intézet tanácstagjainak nyilvántartása

Cél: Az Intézet tanácsüléseinek összehívása és kommunikáció.

Jogalap: A ZPIZ-2 6(1)(c) és 6(1)(a) cikkelyei.

Felhasználók kategóriái: Felhasználók, akik jogalapot mutatnak fel a személyes adatok megszerzésére. 

Információk az adatok közvetítéséről harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek felé: Az adatokat nem közvetítjük harmadik országokba, illetve nemzetközi szervezetek felé sem.

Tárolás időtartama: Tartós.

Jog a beleegyezés visszavonásához: Az Intézet tanácstagjai, akik a könnyebb kommunikáció érdekébe közvetítik telefonszámukat és e-mail címüket, az adathasználati beleegyezésüket visszavonhatják.   

Információk arról, hogy:

o        a személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses kötelezettség: Igen. E-mail cím és telefonszám: nem.

o        a természetes személy köteles-e biztosítani a személyes adatokat, illetve arról, milyen következményekkel jár, ha nem biztosítja ezeket: Amennyiben a természetes személy nem adja meg a szükséges adatait, akadályozott az Intézet törvényes működése.

Automatizált döntéshozatal létezése, beleértve a felhasználói profilok kialakításával: Automatizált döntéshozatal és/vagy profilkészítés nem történik.

 

___________________________

Frissítve, 13. 4. 2022

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio