Slika družine

Rokkantsági támogatáshoz való jog

A rokkantsági támogatás havi pénzbeli juttatás, amelyhez a biztosított a biztosítás közben megtörtént testi meghibásodás esetében jogosult.

A rokkantsági támogatáshoz nem jogosult, amennyiben a testi sérülés beálltáig a biztosítási időszak zömében csak szűkebb jogtartamra rendelkezett biztosítással.

Ki nyújthatja be az igényt, mit kell mellékelni?

Mikor van jogom rokkantsági támogatásra?

         A rokkantsági támogatás összege

         Mikortól jár meg a jog?

         A jog terjedelmének és összegének változása

 

Ki nyújthatja be az igényt, mit kell mellékelni?

Az igényt (nyomtatványt) beadhatja:

  • személyes orvosa (ha Szlovéniában lakik)
  • önmaga, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, akinek mellékelni kell a személyes orvos által hitelesített orvosi dokumentáció másolatát, vagy eredeti példányát.

 

A testi meghibásodás fajtájáról és súlyosságáról a rokkantsági bizottság alkot véleményt. A vélemény alapján az intézet határozatban dönt a törvény által meghatározott négy hónapos időszakban az eljárás kezdetétől számítva.

Mikor vagyok jogosult testmeghibásodás miatti rokkantsági támogatásra?

A munkahelyen történő testi sérülés, vagy hivatásos betegség utáni rokkantági támogatás igényléséhez a következő feltételeknek kell eleget tenni:

  • a testi meghibásodás a biztosítási időszakban történt,
  • a testi meghibásodást munkahelyi sérülés vagy hivatásos betegség okozta
  • a biztosítás túlnyomó része szélesebb jogtartamra volt kötve.

 

A betegség vagy munkahelyen kívüli sérülés utáni rokkantsági támogatás igényléséhez a következő feltételeknek kell teljesülni: 

  • legalább 50 %-os testi meghibásodás,  
  • a biztosítottnak a testi meghibásodás keletkezésének pillanatában a rokkantsági támogatás igényléséhez meghatározott teljes nyugdíjidőszakkal kell rendelkezni, függetlenül attól, hogy a meghibásodás rokkantságot okoz, vagy sem,
  • a biztosítás zöme szélesebb jogtartamra volt kötve

Testi meghibásodások fajtái

A testi meghibásodásokat súlyosságuk alapján nyolc osztályba soroljuk. A legalacsonyabb, nyolcadik osztály 30 százalékos meghibásodást, míg a legmagasabb

első osztályú 100 százalékos meghibásodást jelent. 

A testi meghibásodás megtörténte

A rokkantsági támogatás elvileg csak a biztositás közben megtörtént testi meghibásodás esetében jár

KIVÉTELEK

Kivételnek számít a biztosításkötés előtt megtörtént testi meghibásodás, amely a biztosítási időszak közben súlyosbodott. A biztosítottnak ebben az esetben csak a súlyosbítás erejéig jár a rokkantsági támogatás.

 

Hasonlóképpen kivétel a biztosításkötés előtt meghibásodott egyik párosszerv is. Amennyiben a biztosított a biztosításkötés előtt sérült szemmel, füllel, kézzel, lábbal vagy más páros szerv egyikével rendelkezett, majd a biztosítási időszakban a másik páros szerve is  a rokkantásági támogatás mindkettő szervért jár.

A rokkantsági támogatás összege


A rokkantsági támogatás összege nyolc különböző kategóriában kerül meghatározásra a testi sérülés mértékétől függően. A megítélt rokkantsági támogatás összege az SZK egyének és háztartások támogatásainak összehangolásáról szóló Törvénnyel összhangban kerül összehangolásra.

Mikortól jár meg a rokkantsági támogatás joga?

A testi meghibásodás miatti rokkantsági támogatáshoz való jog a meghibásodás megtörténtének napjától jár és a meghibásodás fennállásáig érvényes.

 

A meghibásodás napjától jár a támogatás kifizetése is, amennyiben a meghibásodás az igénybejelentés után lett megerősítve. Ha a testi meghibásodás az igénybejelentés előtt történt meg, a rokkantsági támogatás legelőbb a következő hónap elsőnapjától kerülhet kifizetésre legfeljebb hathónapra visszamenőleg.

A rokkantsági támogatás terjedelmének és összegének változása

Az egészségügyi állapot miatti jogterjedelem és támogatási összeg  változása a változások megtörténtének napjától érvényesek, a módosított összeg pedig legkésőbb az igénybeadástól számított következő hónap első napjától kerül kifizetésre legfeljebb hathónapra visszamenőleg.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio