Slika družine

Özvegyi nyugdíj

Mikor szerzek jogot az özvegyi nyugdíjhoz?

Az özvegyi nyugdíjhoz való jog függ:

 • az általános feltételek teljesítésétől az elhalálozott biztosított, illetve a nyugdíj- és rokkantbiztosításból származó jogok haszonélvezője részéről és
 • a különleges feltételek teljesítésétől az özvegy részéről

 

Az özvegyi nyugdíj jogának megállapításakor a biztosított, vagy haszonélvező elhalálozásának bizonyításához figyelembe veszik a halált tényéről szóló határozatot is.  

 

Milyenek az általános feltételek az özvegyi nyugdíjhoz az elhalálozott részéről?

Milyen különleges feltételeket kell teljesíteni az özvegyi nyugdíjhoz?

Hogyan kerül meghatározásra az özvegyi nyugdíj kimérési alapja?

Hogyan kerül kimérésre az özvegyi nyugdíj?

Megjár-e az özvegyi nyugdíj része?

A házasságkötéssel elvesztem az özvegyi nyugdíjhoz való jogot?

Megjárhat-e az özvegyi nyugdíj alacsonyabb korhatár mellet is, ahogy ezt megállapították az 2020-es évre?

Mit kell tennem az özvegyi nyugdíjhoz való jog érvényesítésekor?

 

Milyenek az általános feltételek az özvegyi nyugdíjhoz az elhalálozott részéről?

Amennyiben az elhalálozott még nem volt haszonélvezője a kötelező biztosításnak, az elhalálozás napjáig teljesíteni kellett neki az időelőtti, az öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíj feltételeit – a halála I. osztályú rokkantság fellépésnek számít.   

 

Amennyiben az elhalálozott haszonélvező volt, a feltételek a részéről teljesedtek, ha haszonélvezője volt:

 • a kötelező biztosításból származó időelőtti, öregségi vagy rokkantsági nyugdíjnak
 • a kötelező biztosításból származó rokkantsági nyugdíjnak.

 

Amennyiben a biztosított, illetve a jogok haszonélvezője munkahelyi balesetben, illetve sfoglakozási  betegségben halt meg, a részéről minden feltétel teljesedett, függetlenül attól, mennyi nyugdíjidőszakot töltött be.  

Milyen különleges feltételeket kell teljesíteni az özvegyi nyugdíjhoz?

a betöltött meghatározott korral, ha:

 • a biztosított, vagy haszonélvező haláláig betöltötte az 57. életévét vagy
 • a biztosított, illetve haszonélvező halálakor nem töltötte be az 57. életévét, de betöltötte már az 52. évet, de csak akkor, ha majd betölti az 57. életévet.

 

a kortól függetlenül:

 • ha a biztosított, vagy haszonélvező halálakor munkaképtelen volt, illetve azzá vált az elhalálozás utáni egy évben, vagy
 • ha a biztosított, vagy haszonélvező halálakor gyermeke, vagy több gyermeke van, akik az elhalálozott után jogosultak a családi nyugdíjra, amennyibe kötelessége a gyermekek ellátása
 • ha az özvegyi nyugdíj haszonélvezőjeként (gyermekek mellett) munkaképtelenné vált, az özvegyi nyugdíj joga fennmarad a munkaképtelenség idejéig.
 • ha az  özvegyi nyugdíj haszonélvezőjeként (gyermekek mellett) betöltötte az 57. életévét, tartósan jogot szerez az özvegyi nyugdíjra.  
 • ha a haszonélvezés közben a megszerzett jog (gyermekek mellett) megszűnt az 57. életéve előtt, de már betöltötte az 52. életévét, akkor a jog az 57. életévében újból érvényesíthető,
 • ha az elhalálozott biztosított vagy haszonélvező gyermekét legkésőbb 300 nappal az elhalálozása után szülte meg.  

Részletesebbe arról, ki jogosult az özvegyi nyugdíjhoz (hivatkozás)

Hogyan kerül meghatározásra az özvegyi nyugdíj kiszabási alapja?

Amennyiben az elhalálozott nyugdíj haszonélvezője volt, az özvegyi nyugdíj általában az elhalálozott nyugdíja alapján kerül kiszabásra.

 

Amennyiben az elhalálozott biztosított nem volt nyugdíj haszonélvezője, az özvegyi nyugdíj általában a rokkantsági nyugdíjból kerül kimérésre, amelyre az elhalálozott jogosult lett volna. 

Kivétel:

 

Ha az elhalálozott a garantált nyugdíj nagyságában volt haszonélvezője az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjnak vagy ennek arányos részében, az özvegyi nyugdíj kiszabásának alapja azon nyugdíj összege, amelyet kapott volna, ha nem lenne garantált nyugdíja.     

Hogyan kerül kiszabásra az özvegyi nyugdíj?

Amennyiben csak az özvegy jogosult az özvegyi nyugdíjra, akkor ez a nyugdíjalap 70 százalékában kerül kiszabásra. 

 

Részletesebben az özvegyi nyugdíj kiszabásáról (hivatkozás)...

Kaphatok-e a saját öregségi vagy rokkantsági nyugdíjam mellett özvegyi nyugdíjat is?

Amennyiben az özvegyi nyugdíjhoz való jog mellett joggal rendelkezik időelőtti, öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjhoz a szlovén rendszabályok szerint, akkor csak egy nyugdíj haszonélvezője lehet, saját választása alapján. Amennyiben kedvezőbb a számára, akkor az időelőtti, öregségi, vagy rokkantsági nyugdíj mellett kézhez kaphatja az özvegyi nyugdíj 15 százalékát is.    

Vannak-e korlátai az özvegyi nyugdíj részbeni kifizetésének?

A részben kifizettet özvegyi nyugdíj összege nem lehet nagyobb a legalacsonyabb nyugdíjalap 11,7 százalékánál.    

 

Az említett korlát mellett felső korlátja van a saját és a részben özvegyi nyugdíj közös összegének is, ez nem lehet nagyobb a 40 év nyugdíjidószakkal rendelkező, legmagasabb nyugdíjalap alapján kimért  férfi öregségi nyugdíjától.    

 

Amennyiben a saját nyugdíj összeg meghaladja a fent említett korlátot, az özvegyi nyugdíj részbeni kifizetése nem lehetséges. 

 

Az özvegyi nyugdíj részbeni kifizetése a beadott igény utáni hónap első napjától kerül kifizetésre.   

 

Házasság esetében elveszthetem-e a jogot az özvegyi nyugdíjhoz?

 

Új házasság kötésével elveszíti jogát az özvegyi, illetve a részbeni özvegyi nyugdíjhoz, amennyiben a házasságkötés a betöltött 60. életéve előtt történt. A jogot elveszíti abban az esetben is, ha élettársi kapcsolatba lép a betöltött 60. életéve előtt, az élettársi kapcsolat ugyanis az illetékes törvény szerint ki van egyenlítve a házassággal.

Mely esetekben éleszthető újra az özvegyi nyugdíj, amennyiben a jogot új házasság kötése miatt vesztettem el?

Amennyiben az özvegyi nyugdíjhoz való jogot új házasság kötése miatt vesztette el és nem nyert jogot az özvegyi nyugdíjra egyéb törvényi alapon, az előző házastárs utáni özvegyi jogot akkor nyerheti vissza, ha:

 • az új házasság megszűnése után az előző házasságból gyermeke, illetve több gyermeke van, akiknek családi nyugdíjjoguk van és köteles róluk gondoskodni, vagy
 • betöltötte az életkort, amely feltétele az özvegyi nyugdíjjognak.

Jogosult lehetek-e özvegyi nyugdíjra alacsonyabb életkorban, mint ahogy ez a2020-as évre meg van határozva?

Az özvegy részéről az özvegyi nyugdíjjogok általában a biztosított, vagy a haszonélvező elhalálozásának napján kerülnek elbírálásra, kivételt képez az eset, amikor gyermekek eltartásáról van szó.

 

Az özvegyi nyugdíjkorhatár 53 évről  58, illetve az ún. várakozási időszak 48 évről 53 évre való növelése miatti átmeneti időszak (hat hónap minden évben 2013-től 2022-ig) miatt minden éveben mások a korhatárfeltételek.

Mit kell tennem az özvegyi níugdíj érvényesítésekor?

Amennyiben az özvegy az özvegyi jogot érvényesíti és rendelkezik saját kötelező biztosítással, az elhalálozott és az özvegy részéről említett feltételek mellett teljesíteni kell a kötelező biztosítás megszűnésének feltételét is, ahogy ez az öregségi nyugdíj érvényesítésére is érvényes.

 

Hol beadni az igényt?

Amennyiben Szlovéniában lakik, az özvegyi nyugdíj jogának elismerési igényét az intézetnél kell leadni:

 • elektronikai módon a Moj eZPIZ rendszeren keresztül digitális tanúsítvánnyal
 • személyesen a területi egységen
 • postán (nyomtatvány).

 

Az özvegyi nyugdíjjog igénybejelentése alapján az intézetben elindítják a jogelismerési határozatelfogadási eljárását. Amennyiben az EU/EGK egyéb tagországában lakik, illetve olyan országban, amellyel Szlovénia szociálisbiztonsági  megállapodással rendelkezik (HIVATKOZÁS), az igényt beadhatja az ország társadalombiztosítási hatóságánál is. A külföldi hatóság az igénybejelentést közvetíti az intézetnek.

 

Bárminemű özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos kiegészítő információ és magyarázat igénye esetében az intézet szakdolgozóihoz fordulhat:

 • személyesen a területi egységen ügyfékfogadási időben,
 • telefonon vagy e-mail formájában.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio