Izplačilo neizplačanih zapadlih pokojnin in drugih denarnih prejemkov dedičem po smrti uživalca

Zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca se lahko podedujejo in izplačajo dedičem izključno do dneva smrti uživalca

Zavod ustavi izplačevanje pokojnine ali druge dajatve takoj, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva zaradi smrti spremeni status uživalca oziroma ko pridobi obvestilo o smrti uživalca iz tujine. 111. člen ZPIZ-2 določa, da se neizplačani, zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca lahko podedujejo in izplačajo dedičem za tekoči mesec izključno do dneva smrti uživalca.

V primeru, da je bila pokojnina ali druga dajatev nakazana na osebni račun umrlega uživalca (ker zavod ni bil pravočasno obveščen o smrti), je banka po 195. členu ZPIZ-2 dolžna zavodu prednostno v celoti vrniti vsa nakazila, nakazana po smrti uživalca. Če denarja ni na računu, mora banka zavodu posredovati podatke o osebi, ki je denar dvignila. Po prejemu vračila zavod pripadajoča sredstva nakaže dedičem na podlagi ustreznih dokazil (111. člen ZPIZ-2).

Zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca se lahko izplačajo dedičem le na podlagi ustreznega dokazila

Dediči lahko izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu zahtevajo od zavoda na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. V primeru soglasja volje vseh dedičev se izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu lahko izvrši tudi na podlagi posebne izjave,  ki jo ob prisotnosti vseh dedičev izpolni in overi pooblaščena oseba na zavodu (overovitev podpisov vseh dedičev se lahko izvede tudi na upravni enoti ali pri notarju) pod pogojem, da je prejemnik vseh izplačanih sredstev ena oseba, ki je rezident Republike Slovenije. Izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev se lahko izvrši le na bančni račun dediča. Na podlagi podpisane izjave se prejemnik izplačanih sredstev zavezuje, da bo prejete denarne prejemke s pripadajočimi obrestmi sam izplačal naknadno ugotovljenemu dediču, če se na podlagi sklepa o dedovanju izkaže, da do njih ni bil upravičen oziroma da so do dedovanja upravičeni tudi drugi dediči, ki v izjavi niso bili navedeni.

Obrazec Izjava z zahtevo za izplačilo zapadlih denarnih prejemkov dediču

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50