Slika družine

Statistični podatki

Mesečni statistični pregled in koledar objav

Uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

2021

Statistični pregled

V statističnem pregledu za izbrano leto so do konca septembra naslednjega leta objavljeni vsi končni podatki, tudi tisti, ki so bili prej objavljeni kot začasni, bodisi v Mesečnem statističnem pregledu ali v drugih publikacijah zavoda.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013


Podatki o uživalcih pokojnin po občinah, statističnih in kohezijskih regijah v Sloveniji (stanje december)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013


Število in struktura uživalcev pokojnin                                                                         

                                              

Število in struktura zavarovancev

Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio