Statistični podatki

Mesečni statistični pregled in koledar objav

Statistični pregled

V statističnem pregledu za izbrano leto so do konca septembra naslednjega leta objavljeni vsi končni podatki, tudi tisti, ki so bili prej objavljeni kot začasni, bodisi v Mesečnem statističnem pregledu ali v drugih publikacijah zavoda.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Podatki o uživalcih pokojnin po občinah, statističnih in kohezijskih regijah v Sloveniji (stanje december)

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Podatkovna baza                                                                                  

Število in struktura uživalcev pokojnin                                                  

Število in struktura zavarovancev

Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio