Slika družine

Statistični podatki

Mesečni statistični pregled in koledar objav

Uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

2021 2022

Statistični pregled

V statističnem pregledu za izbrano leto so do konca septembra naslednjega leta objavljeni vsi končni podatki, tudi tisti, ki so bili prej objavljeni kot začasni, bodisi v Mesečnem statističnem pregledu ali v drugih publikacijah zavoda.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013


Podatki o uživalcih pokojnin po občinah, statističnih in kohezijskih regijah v Sloveniji (stanje december)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Število in struktura uživalcev pokojnin                                                                         

Število in struktura zavarovancev

Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio