Slika družine

Pomoč pri uporabi avtomatskega telefonskega odzivnika in enotnega klicnega centra

Pri klicu na telefonsko številko zavoda 01 4745 100 se vam oglasi avtomatski telefonski odzivnik, ki vam z uporabo menija kadarkoli omogoča dostop do  osnovnih posnetih informacij o poslovanju zavoda in njegovih ključnih storitvah.  

Prek avtomatskega odzivnika dostopate do naslednjih storitev:

  • klicni centri, kjer informatorji posredujejo telefonske informacije za posamezna vsebinska področja,
  • telefonske elektronske storitve (za osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja, vpogled v podatke o nakazilih),
  • vnaprej posnete informacije o poslovanju zavoda in najpogostejših vprašanjih.

1. Klicni centri

V klicnih centrih vam svetujejo zavodovi usposobljeni svetovalci, ki pa vam zaradi varstva vaših osebnih podatkov lahko posredujejo le omejen nabor informacij. Do klicnih centrov lahko dostopate preko izbirnega menija, ali preko neposrednih telefonskih številk. Klic na neposredne telefonske številke vam omogoča hitrejši dostop do telefonskega svetovanja zavodovih informatorjev.

Informacije v zvezi s posameznimi področji lahko pridobite preko naslednjih neposrednih telefonskih številk:

01 4745 901 – Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod

01 4745 902 – Druge informacije o nakazilih zavoda

01 4745 903 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja

01 4745 904 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja

01 4745 905 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja

01 4745 906 – Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 ter obvestil o neobračunanih prispevkih

01 4745 908 – Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih

01 4745 909 – Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ

01 4745 910 – Druge informacije

 

Klicni centri obratujejo v poslovnem času zavoda, ki je objavljen na spletni strani zavoda. V klicnem centru Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ so svetovalci dosegljivi ob delovnikih od 7. do 20. ure in v soboto od 7. do 15. ure.

Avtomatski odzivnik pri nekaterih korakih (npr. klici v nekatere klicne centre) predlaga vnos EMŠO številke ali 7-mestne identifikacijske številke, ki pa ni obvezen. Prednost vpisa številke EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke je lažja in hitrejša obravnava strankine zadeve. Informatorju se namreč že ob prevzemu klica iz sistema prikliče stran z osnovnimi podatki za to stranko. Če stranka teh podatkov ne vnese, jih mora informator pridobiti v pogovoru in stranko poiskati v aplikaciji ročno. Stranko, ki ne vnese identifikacijskih podatkov, obravnavamo povsem enako, zato je odveč skrb, da bi stranka, ki podatkov ne vnese, čakala dlje.

 

2. Telefonske elektronske storitve

Zavod strankam ponuja tudi telefonske (glasovno odzivne) elektronske storitve eZPIZ. Neposredni telefonski številke obeh telefonskih elektronskih storitev sta:

01 4745 999 – telefonska elektronska storitev Informacije o stanju zadeve

01 4745 998 – telefonska elektronska storitev eNakazila o zadnjih nakazilih zavoda

 

Pri uporabi telefonskih elektronskih storitev pa je zaradi varovanja osebnih podatkov obvezna identifikacija.

Za uporabo telefonske elektronske storitve Informacije o stanju zadeve, s katero izveste, v kateri fazi je vaša zadeva,  je obvezen vnos številke EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke.

Za uporabo telefonske elektronske storitve eNakazila o zadnjih nakazilih zavoda, s katero izveste informacije o višini vaših zadnjih prejemkov, pa je obvezen vnos 7-mestne identifikacijske številke ter dodatne varnostne (PIN) kode.

 

3. Kako do 7-mestne identifikacijske številke in do dodatne varnostne kode (PIN)?

Podatek o 7-mestni identifikacijski številki je naveden:

  • na obvestilu o nakazilu ob prvem nakazilu pokojnine oz. prejemka,
  • na odločbi o priznanju pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali katerem koli drugem dokumentu, ki ga je stranka prejela od zavoda v postopkih uveljavljanja pravic (številka dosjeja: XX _ _ _ _ _ _ _ )

  • na kartici upokojenca, kjer je navedena kot številka upokojenca (XX _ _ _ _ _ _ _   X),
  • na obvestilu o nakazilu, kjer je navedena kot številka upravičenca (XX _ _ _ _ _ _ _   X),
  • na potrdilu ob osebni oddaji vloge v prostorih zavoda, kjer je navedena kot številka dosjeja,
  • tudi med osebnimi podatki stranke v okviru storitve eZPIZ (številka subjekta).

Podatek o PIN kodi je zapisan:

  • na obvestilu o nakazilu ob prvem nakazilu pokojnine oz. prejemka.

Če ne razpolagate s 7-mestno identifikacijsko številko in PIN kodo, ju lahko pridobite na podlagi Vloge za izdajo potrdila o dodeljeni identifikacijski številki in PIN kodi, ki je dostopna kot elektronska vloga prek storitve eVloge za VSE za oddajo katere ne potrebujete digitalnega potrdila. Vloga je dostopna TUKAJ.

Vlogo lahko vložite tudi osebno na katerikoli območni enoti, ali pa jo pošljete po pošti na naslov Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, kot izpolnjen PDF obrazec, ki je dostopen na spletni strani zavoda pod Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), Drugo (TUKAJ).

 

4. Tabelarični prikaz vodenja po izbirnem meniju enotnega klicnega centra in neposredne telefonske številke

EKC_Telefonske_Stevilke

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio