Slika družine

Izjava o dostopnosti

1. UVOD

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod) je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. V tej vlogi je tudi eden od najpomembnejših nosilcev socialne varnosti v družbi in pomembna institucija v življenju mnogih, med katerimi so številni starejši, osebe iz drugih ranljivih skupin ter osebe z različnimi vrstami oviranosti. 

Na zavodu se zavedamo svoje odgovornosti, ki izhaja iz takšne družbene vloge, zato že od vzpostavitve lastnega spletišča v letu 2009 kot pomembnemu vodilu, sledimo načelu zagotavljanja dostopnosti vsebin in storitev za ranljive skupine, za starejše, oziroma za ljudi z različnimi oblikami vidnih, slušnih, motoričnih in kognitivnih oviranosti. Pri tem skušamo čim bolje slediti priporočilom za dostopnost spletnih vsebin WCAG, ki jih razvija konzorcij W3C (The World Wide Web Consortium), kasneje pa zahtevam standarda SIST EN 301 549 V3.2.1 za dostopnost IKT izdelkov in storitev, ter izvajati vrsto drugih dejavnosti. 

Tako smo dodatno povečali dostopnost naših storitev z Digitalnim pomočnikom, ki uporabnikom pomaga pri iskanju vsebine na spletišču ter odgovarja na njihova vprašanja, ter s storitvijo eBralec, ki omogoča zvočno predvajanje in poslušanje vsebin na spletni strani, prenovili pa smo tudi vsebine v slovenskem znakovnem jeziku, ki obsegajo vse pomembnejše storitve zavoda za stranke. Kot organizacija, ki igra pomembno vlogo med starejšimi, si posebej prizadevamo tudi za to, da storitve in vsebine približamo starejšim osebam. 

Od uveljavitve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), s katerim je bila v nacionalno zakonodajo prenesena Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta, je zavod zavezan omogočati dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij v skladu z zahtevami navedenih predpisov, ki sta v slovenski in evropski pravni red prenesla zahteve standarda SIST EN 301 549 V3.2.1. za dostopnost IKT izdelkov in storitev. 

Vsem uporabnikom našega spletišča želimo čim boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do vsebin in storitev. 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na zavodovo spletišče: https://www.zpiz.si/

 

2. STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče zavoda je zaradi izjem, navedenih v razdelku Slabše dostopna vsebina (4. točka te izjave), delno skladno z ZDSMA.

 

3. NABOR STORITEV ZA DOSTOPNOST

Zavodovo spletišče ima vgrajene naslednje funkcionalnosti za povečevanje dostopnosti:

·         Vsebine v slovenskem znakovnem jeziku s podnapisi in zvokom,

·         Digitalni pomočnik (pomoč pri iskanju in dostopanju do vsebin spletišča), 

·         eBralec (možnost zvočnega predvajanja in poslušanja vsebin spletišča),

·         izbira barvne sheme,

·         izbira pisave (vključno s pisavo za osebe z disleksijo),

·         izbira velikosti pisave,

·         prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),

·         odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebin ločljivosti zaslona),

·         navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

·         storitev informacijskega sistema eZPIZ eVloge za VSE omogoča oddajo vlog brez digitalnega potrdila in tako  bistveno povečuje dostopnost storitev zavoda za  pripravo in oddajo elektronskih vlog,

·         glasovno odzivne telefonske storitve (IVR): elektronski storitvi za fizične osebe Stanje zadeve – 01 4745 999 in eNakazila – 01 4745 998, ki omogočata dostop do storitev tudi osebam, ki ne uporabljajo računalnika ali nimajo digitalnega potrdila.  

 

4. SLABŠE DOSTOPNA VSEBINA

Čeprav si prizadevamo za čim večjo dostopnost vsebin spletišča, nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti: 


1. Skenirani dokumenti v obliki PDF niso dostopni z uporabo storitev za povečanje dostopnosti vsebin spletišča. Skeniranih dokumentov v prihodnje ne bomo objavljali. 

2. Nekateri statistični podatki, preglednice in grafikoni so pripravljeni z namensko aplikacijo za poslovno inteligenco in niso dostopni z uporabo vseh storitev za povečanje dostopnosti vsebin spletišča (kot so npr. izbira pisave in barvne sheme). Ustrezno prilagoditev teh rešitev bomo lahko izvedli ob spremembah v prihodnosti.

3. Storitvena portala e-ZPIZ (elektronske storitve za fizične osebe) in BiZPIZ (elektronske storitve za organizacije) na spletišču zavoda temeljita na posebnih aplikacijah za elektronsko poslovanje, zato nista dostopna z uporabo vseh storitev za povečanje dostopnosti vsebin spletišča (kot so npr. izbira pisave in barvnih shem). Ustrezno prilagoditev teh rešitev bomo lahko izvedli ob spremembah v prihodnosti. 

   

5. DOSTOPNE ALTERNATIVE

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču zavoda, tudi slabše dostopne informacije iz 4. točke te izjave, lahko uporabniki dobijo:

1. V kontaktnem centru, na telefonskih številkah:

  • 01 4745 100 - Avtomatski telefonski odzivnik
  • 01 4745 901 - Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod
  • 01 4745 902 - Druge informacije o nakazilih zavoda
  • 01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja
  • 01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja
  • 01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja
  • 01 4745 906 - Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 ter obvestil o neobračunanih prispevkih
  • 01 4745 908 – Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih
  • 01 4745 909 – Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ
  • 01 4745 910 - Druge informacije

2. na elektronskem naslovu  informacije(at)zpiz.si,

3. osebno v času uradnih ur v poslovnih prostorih zavoda.

 

6. POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Obvestila o primerih neskladnosti z zahtevami glede dostopnosti, zaprosila za informacije glede vsebine, ki ne spada na področje uporabe ZDSMA ter zaprosila za posredovanje slabše dostopnih informacij iz 4. točke te izjave sprejemamo v Službi za odnose z javnostmi na elektronski naslov: javnost(at)zpiz.si

Na obvestilo ali zaprosilo bomo odgovorili v roku 8 dni. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bomo odgovor lahko podali in vas seznanili z razlogi za zakasnitev.

 

7. INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD SPOŠTOVANJEM DOLOČB ZDSMA

Nadzor nad izpolnjevanjem zahtev glede dostopnosti spletišč, izdelave ocene nesorazmernega bremena, objave izjave o dostopnosti in zagotavljanjem mehanizma za zagotavljanje povratnih informacij, vključno z odgovarjanjem uporabnikom, opravljajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Če menite, da spletna stran odstopa od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti.

Kontaktni podatki pristojnega nadzornega organa so:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si

Elektronski naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

 

 

8. DATUM OBJAVE SPLETIŠČA

Spletišče zavoda na naslovu https://www.zpiz.si je bilo v obstoječi obliki objavljeno 27. 6. 2019.

 

9. PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila posodobljena 19. 04. 2023.

Izjava je bila pripravljena z metodologijo samoocene.

 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio