Slika družine

Izpolnjevanje obrazca DELOVNE DOKUMENTACIJE na obr.DD-1

Obrazec DD-1 je vsebinsko zajel del okvirne analize in zdravstvene ocene del in nalog, ki jo že vrsto let uporablja stroka pri opredeljevanju obsega, vsebine in rokov preventivnih zdravstvenih pregledov, pri verifikaciji poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom ter kot podlago za izdelavo Izjave o varnosti z oceno tveganja. V podjetjih, ki imajo urejeno dokumentacijo s področja varstva in zdravja pri delu, z novim obrazcem delovne dokumentacije ne bodo imeli težav. Gre za enostaven vnos podatkov, ki jih že imajo, s svojimi podpisi delodajalec, strokovni delavec in izvajalec medicine dela pa zagotavljajo natančnost in verodostojnost navedenih podatkov.

SPLOŠNE PODATKE pod točko 1. in 2. izpolnjuje delodajalec

OPIS POKLICA pod točko 1. do 4. izpolnjuje delodajalec

OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI NA DELOVNEM MESTU

Za vnašanje podatkov glede obremenitev in škodljivosti na delovnem mestu pristojen izvajalec medicine dela na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago (Izjava o varnosti z oceno tveganja, opravljenih meritev – ekološki, biološki monitoring, pregledov, evidenc itd.) in v sodelovanju s strokovnim delavcem:

Pod točko I. EKOLOŠKE OBREMENITVE - strokovni delavec in/ali izvajalec med.dela,

Pod točko II. FIZIOLOŠKE OBREMENITVE - izvajalec med.dela,

ZDRAVSTVENE IN PSIHOFIZIČNE ZAHTEVE -  izvajalec med. dela

B.I. SKUPNA OCENA VRSTE IN STOPNJE TVEGANJA ZA POŠKODBE - strokovni delavec in/ali izvajalec med.dela

B.II SKUPNA OCENA STOPNJE ZDRAVSTVENE OGROŽENOSTI – izvajalec med. dela

MNENJE IN PREDLOGI

Točka 1.- delodajalec

Točka 2. in 3. – delodajalec, strokovni delavec in izvajalec med.dela

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio