Slika družine

Fizetések

A Szlovén Köztársaság a nyugdíjak és egyéb juttatások kifizetését a Nyugdíj- és Rokkantságbiztosításról szóló törvény alapján biztosítja.

 

A folyósításra a törvény alapján az intézetnek van meghatalmazása, amely egyben:

  • végrehajtja az egyes juttatások elismeréséről vagy megszűnéséről szóló döntéseket és minden a későbbiekben megtörtént változásokról szóló döntéseket a jövőbeni havi  rendszeres kifizetéseket, illetve a visszamenőleg megjáró kifizetéseket és a túlfizetéseket illetően is,
  • vezeti az adattárolást és gondoskodik a nyugdíj és egyéb juttatások után fizetendő személyi jövedelemadó előlegének helyes elszámolásáról,
  • ellenőrzi a pénzbeli jutatások fizetési rendszereken keresztüli folyósításának helyességét, idő szerűséget és biztonságát,
  • ellenőrzi a nyugdíj és rokkantsági kifizetések további jogosultságát z iskolalátogatási igazolások, életbenléti igazolások, a halotti igazolások és egyéb bizonyítékok által,
  • ügyel a nyugdíj és rokkantági bevételek haszonélvezői egészségbiztosításba való be/kijelentésének helyességére és gondoskodik az egészségbiztosítási járulék helyes, törvényszerű elszámolásáról, 
  • végrehajtja az adóhatóságok és a bíróságok határozatait és az adminisztratív tiltásokat,
  • a nyugdíjasokat ellátja a nyugdíj és egyéb jutatások folyósítása, illetve levonásával kapcsolatos általános és konkrét információkkal,  
  • szakmai segítséget nyújt a nyugdíj és egyéb jutatások haszonélvezőinek, illetve a külső intézményeknek a nyugdíj és egyéb jutatások folyósításával kapcsolatosan. 
Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio