Slika družine

Az évi pótlék kifizetése

Az évi pótlék a haszonélvezők többségének a júniusi nyugdíjakkal egyben kerül kifizetésre.

 

Az évi pótlék összegének megállapításakor a haszonélvező nyugdíja mellett figyelembe veszik a részbeni özvegyi nyugdíj összegét, a második szülő utáni családi nyugdíj összegét, az egyéb törvények alapján kifizetésre kerülő nyugdíjak és különbözetek,  illetve a külföldi nyugdíjhatóság által folyósított nyugdíj összegét is. Az említett összesített szlovéniai bevételektől és a külföldről érkező nyugdíjak összegétől függ az évi pótlék összege.

 

Az évi pótlék a megjáró arányos részben kerül kifizetésre, ez pedig a Szlovén Köztársaságban teljesített biztosítási időszak és az összesen teljesített biztosítási időszak arányától függ. Amennyiben a haszonélvező a szlovén nyugdíjat arányos részben kapja, az évi pótlék is arányos részben kerül kifizetésre.

 

Az intézet a folyó év január elsején külföldi lakhellyel rendelkező haszonélvezőknek, illetve a Szlovén Köztársaságban lakhellyel rendelkezőknek, aki nemzetközi szerződések alapján arányos részben kapják a jutatást, valamint a Szlovén Köztársaságban lakhellyel rendelkező haszonélvezőknek, akik az SZK Pénzügyi Igazgatóságának adatai alapján külföldi nyugdíjat is kapnak, március végéig kitöltésre közvetíti a „Nyilatkozat a külföldi nyugdíjról” című nyomtatványt. 

 

Az említett haszonélvezők kötelesek közölni az adatokat a külföldi nyugdíj folyó januárjában kifizetett összegéről, illetve közölni az intézettel, hogy nem kapnak külföldi nyugdíjat. Az adatokat közölhetik a kísérőlevélben feltüntetett webportálon keresztül, vagy a kitöltött nyomtatványt elküldhetik postán is. Ha az intézet nem kapja meg a kért adatokat a folyó év szeptember 30-ig az évi pótlék az év végéig kerül kifizetésre a legalacsonyabb lehetséges összegben, illetve még alacsonyabb összegben, ha a haszonélvező arányos részben kapja a nyugdíjat. 

 

A nyugdíj, illetve rokkantsági jutatások haszonélvezői esetében, akik a folyóévben szerzik meg a jogot a jutatásokhoz, a z évi pótlék arányosan, az ún. tizenkettedek alapján kerül kifizetésre. A pótlék ebben az esetben a nyugdíjjog hónapjaitól függ, hacsak a haszonélvező az év közben nem kapta mega a teljes nyaralási pótlékot. Haszonélvezési hónapnak az a hónap számít, amelyben a haszonélvező legalább 15 napig jutatásjogosult volt.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio