Slika družine

Dohodkovni cenzus za opravljanje kmetijske dejavnosti

Znesek na zavarovanega člana, ki je primerljiv z zneskom v višini 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Določi ga minister, pristojen za kmetijstvo. Do določitve tega cenzusa se uporablja zadnji veljavni znesek dohodkovnega cenzusa, ki ga določa Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 11/03), po kateri ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti dosega najmanj znesek 4.894,06 evra letno.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio