Slika družine

Globa in sodna taksa

Za dajalce podatkov so globe predpisane v 105. členu ZMEPIZ-1. Višina globe je odvisna od vrste zavezanca in števila delavcev, ki jih zavezanec zaposluje.

 

Globa v višini 450 evrov za posamezni prekršek, ki ga je storil zavezanec, je predpisana tudi za odgovorno osebo pravne osebe.

 

V primeru izdaje odločbe se od navedenih glob odmeri tudi sodna taksa v višini  desetih odstotkov izrečene globe. V primeru izdaje plačilnega naloga se sodna taksa ne odmeri.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio