Slika družine

Kmetje in člani kmetijskih gospodarstev

Oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni zavarovana kot kmet po 17. členu  ZPIZ-2, se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

 

Zavarovanje kmetov za posebne primere po ZPIZ-2 ni obvezno in kmetje se sami odločijo, ali bodo tako zavarovani. Izjavo podajo pri pristojnem Finančnem uradu. Če se za tako zavarovanje odločijo, plačujejo pavšalne prispevke na enak način in v enakih zneskih kot samostojni podjetniki. Podrobnejša pojasnila o plačevanju prispevkov in obrazci za obračun teh prispevkov so dostopni na spletni strani Finančne uprave RS.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio