Slika družine

Obročno plačilo globe

Kršitelj, ki mu je bilo naloženo plačilo globe, lahko do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. Predlog lahko poda že pred izdajo plačilnega naloga ali odločbe. V predlogu za obročno plačilo mora navesti razloge, ki utemeljujejo obročno plačilo, in predložiti dokaze, ki to dokazujejo.

 

Če je obročno odplačevanje odobreno, je nujno pravočasno plačevanje obrokov. Če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka za plačilo globe, z dnem zamude zapadejo v plačilo še neplačani obroki.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio