Slika družine

Od kdaj pripada dodatek za pomoč in postrežbo ter od kdaj se izplačuje (aktivni zavarovanci)?

Zavarovancu, ki je sklenil delovno razmerje kot slep ali pa je oslepel v času zavarovanja, pripada dodatek za pomoč in postrežbo od sklenitve delovnega razmerja oziroma dneva, ko je oslepel. Izplačilo prejemka pa mu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še največ za šest mesecev za nazaj. Enako pravilo smiselno velja tudi za nepokretnega zavarovanca.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio