Slika družine

Poslovanje ZPIZ s strankami do 13. 4. 2022

15.03.2022

Stranke lahko obiščejo zavod za namen uveljavljanja svojih pravic v času uradnih ur zavoda brez predhodnega naročanja.

Uradne ure zavoda so:

 • Ponedeljek 8-12 in 13-15
 • Sreda 8-12 in 13-17
 • Petek 8-13 

V prostorih zavoda je potrebno dosledno upoštevati preventivne zaščitne ukrepe (obvezno nošenje mask, spoštovanje varnostne razdalje, razkuževanje rok, ipd.).

Za obisk zavoda priporočamo, da se predhodno naročite, in sicer v poslovnem času preko enotnega klicnega centra, ali kadarkoli z uporabo storitve eVloge za VSE, z Vlogo za naročanje strank.

Poslovni čas zavoda je:

 • Ponedeljek, torek in četrtek 8-15
 • Sreda 8-17
 • Petek 8-13.

Stranke obveščamo, da lahko zahtevke vlagate  kadarkoli in brez obiska poslovalnic, z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si 

(storitev eVloge za VSE – za katero ne potrebujete digitalnega potrdila). Na istem naslovu so na voljo tudi druge elektronske storitve za zavarovance in upokojence (eZPIZ) in podjetja (BiZPIZ).

Vlogo oz. obrazce lahko posredujete tudi po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ali v poslovnem času zavoda vlogo oddate v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda. 

Splošne informacije s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vprašanja glede vložitve zahtevka ter faze postopka reševanja vaše vloge, pomoč pri izpolnjevanju vloge oz. obrazca, lahko pridobite preko enotnega klicnega centra (EKC) oziroma pošljite vprašanje na elektronski naslov: informacije@zpiz.si.

Telefonske številke enotnega klicnega centra (EKC):

 • 01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;
 • 01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja;
 • 01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja;
 • 01 4745 908 - Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja v RS);
 • 01 4745 906 - Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in REK;
 • 01 4745 901 - Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;
 • 01 4745 902 - Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov.

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov iz tujine, ki živijo v Republiki Sloveniji, morajo enkrat letno posredovati tujim nosilcem potrdilo, ki izkazuje, da so živi. Stranke pozivamo, da tovrstna potrdila tujih nosilcev izpolnite in z ustreznimi dokazili, ki izkazuje istovetnost stranke (kopija osebnega dokumenta), posredujte na elektronski naslov informacije@zpiz.si ali po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana oziroma jih oddajte v nabiralnike ob vhodu v prostore zavoda. Izpolnjena potrdila bomo na zavodu ustrezno potrdili in strankam potrdilo posredovali na njihov naslov.

Zavod vsem strankam priporoča, naj, če je le mogoče, svoje zahteve oddajo elektronsko, informacije pa pridobijo po telefonu. S tem bodo prihranile čas in zmanjšale tveganje za svoje zdravje. Stranke prosimo za odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio