Slika družine

Samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost

Za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, je obvezno zavarovana oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, vendar na podlagi opravljanja te dejavnosti ni obvezno zavarovana po 15. členu ZPIZ-2.

 

V takšno zavarovanje so obvezno vključeni vsi podjetniki, ki niso obvezno zavarovani na podlagi opravljanja te samostojne dejavnosti, ker so hkrati v delovnem razmerju s polnim delovnim časom. Vsi ti so dolžni plačevati prispevke za posebne primere zavarovanja.

 

Prispevke plača sam zavarovanec, ki opravlja to dejavnost, v predpisanem znesku po Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, in sicer do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. Podrobnejša pojasnila o plačevanju prispevkov so v zgibanki Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic na spletni strani Finančne uprave RS.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio