Slika družine

Upravičenci - aktivni zavarovanci

  • Slepi ali slabovidni, če so sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati določene dejavnosti, ki jim zagotavljajo lastnost zavarovanca, ali če so postali slepi ali slabovidni med trajanjem delovnega razmerja ali opravljanjem dejavnosti, ki jim zagotavlja lastnost zavarovanca (ni pogoja stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji),
  • nepokreten zavarovanec z zmožnostjo premikanja zmanjšano najmanj za 70 odstotkov, ki je zaposlen primerno svojim delovnim zmožnostim, vendar najmanj s polovico polnega delovnega časa, če nima pravice do dodatka za pomoč in postrežbo po drugih predpisih,
  • oseba, ki je oslepela kot uživalec pokojnine,
  • slepa oseba, ki je zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu zavoda oziroma po upokojencu,
  • zavarovanec, pri katerem je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70 odstotkov in ni v delovnem razmerju, pridobi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, tudi če pridobi pravico do poklicne rehabilitacije (dodatek za pomoč in postrežbo mu pripada od dneva nastopa poklicne rehabilitacije).
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio