Opozorilo

Storitev eVloge za VSE vam omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi, če nimate digitalnega potrdila. Za uporabo storitve eVloge za VSE potrebujete le mobilno telefonsko številko in naslov elektronske pošte, ki pa ni obvezen.  

V kolikor boste pri oddaji eVlog soglašali z obdelavo vaših podatkov "za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov (npr. odločb)" boste dokumente lahko prevzeli tudi elektronsko. V tem primeru bomo prejete podatke pri oddaji eVloge uporabili za preverjanje vaše identitete. Ko je vaša identiteta potrjena vam bomo lahko dokumente digitalno odpremili. O prevzemu dokumentov boste obveščeni preko SMS sporočila. Za dostop za prevzem dokumentov boste uporabili program "Digitalni prevzem dokumentov".

Oddaja dokumentov preko storitev eVloge za VSE je namenjena samo fizičnim osebam. Delodajalci, podjetja in druge organizacije (pravne osebe) lahko po pooblastilu druge osebe oddajajo vloge oziroma zahteve le preko storitve BiZPIZ ( BiZPIZ). Za uporabo storitev BiZPIZ je potrebna registracija, za večino storitev pa tudi dodatni dogovori, ki podrobneje opredeljujejo uporabo posameznih storitev BiZPIZ.

Oddaja eVlog

|
Jezik vloge Slovenščina
Application language English
Sprache Deutsch
Lingua del modulo Italian
A beadvány nyelve Hungarian
Naziv Šifra
eVLOGE
Letni dodatek
Pokojnine
Invalidsko zavarovanje
Pokojninska doba, pogoji in višina
Nakazovanje pokojnin
Zavarovanje in prispevki
Ostale
Napaka

Tehnična napaka pri pridobitvi podatkov.

© 2024 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije