Slika družine

Moj BiZPIZ

Moj BiZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev BiZPIZ za organizacije. Za uporabo storitev BiZPIZ je potrebna registracija, za večino storitev pa tudi dodatni dogovori, ki podrobneje opredeljujejo uporabo posameznih storitev BiZPIZ.

 

Uporaba storitev BiZPIZ je mogoča prek portala BiZPIZ, prek spletnih storitev z uporabo lastnega odjemalca, v specifičnih primerih tudi prek nekaterih drugih načinov transporta, kot so sporočilni sistemi ipd.

 

Portal Moj BiZPIZ je za organizacije najpreprostejša možnost za varno elektronsko poslovanje z Zavodom, saj jim z njegovo uporabo ni potrebno razvijati lastnih rešitev, uporaba storitev BiZPIZ z lastnim odjemalcem pa organizacijam omogoča višjo stopnjo avtomatizacije postopkov.

 

Uporaba storitev BiZPIZ je brezplačna, varna in preprosta. Varnost in zaupnost sta zagotovljeni z uporabo sodobnih tehnologij. Elektronske vloge in drugi digitalno podpisani e-dokumenti imajo enako pravno veljavnost kot lastnoročno podpisani dokumenti, vloženi v papirni obliki.

Video predstavitev uporabe storitve BiZPIZ portal.

Pred prvo uporabo Sistema BiZPIZ je potrebna registracija registracija. Za uporabo večine storitev so potrebni predhodni dodatni dogovori med organizacijo in ZPIZ. Uporaba storitev BiZPIZ je mogoča ob izpolnjevanju naslednjih zahtev. Za pomoč pri uporabi storitev BiZPIZ pišite na naslov ezpiz-podpora@zpiz.si ali pokličite na telefonsko številko 01 4745 909Na isti naslov lahko izrazite tudi vaše pobude za uvedbo elektronskega poslovanja v sodelovanje vaše organizacije z ZPIZ. 

 

Vstop v Moj BiZPIZ z digitalnim potrdilom.  Vstopi v Moj BiZPIZ z digitalnim potrdilom

 

Katere storitve za organizacije ponuja ZPIZ?

 • Elektronsko izpolnjevanje in oddaja vlog - storitev eVloge vam omogoča izpolnjevanje in oddajo vlog s sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov in digitalnim podpisom. Za vse poslovne subjekte so na voljo naslednje eVloge:
  • -  IZJ-BIZPIZ - VLOGA ZA PRIJAVO/ODJAVO V ELEKTRONSKO VROČANJE BIZPIZ
  • - IZJ-POOBL - VLOGA ZA UKINITEV POOBLASTIL DIGITALNIH POTRDIL
  • - 10300-17-1 - ZAPROSILO ZA POJASNILO ZAVEZANCA NAPAKE REK
  • - 10300-20-1 - ZAPROSILO ZA POJASNILO V ZVEZI S POZIVOM ZA POSREDOVANJE PODATKOV NA REK-1 
  • - 10302-2-1  - VLOGA ZA VRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCU ZA PRVO ZAPOSLITEV
  • - 10304-14-1 - DOPIS - ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA REVIZIJO PODATKOV
 • ePredal – storitev vam omogoča prejemanje dokumentov, ki jih za vas pripravi zavod, v vaš elektronski predal na portalu eZPIZ, hitreje in v izvirniku. Prejmite odločbe in druge dokumente takoj, ko so pripravljeni. Za uporabo storitve izpolnite in oddajte ustrezno eVlogo.
 • Druge vloge in storitve za specifične namene, ki so predmet posebnih dogovorov med ZPIZ in organizacijami glede na potrebe po elektronskem poslovanju.
 • Spletna aplikacija »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene« - aplikacija omogoča delodajalcem vpogled v podatek o osnovi na obrazcu M-4 od 1.1.2017 dalje, ki jo je zavod oblikoval na podlagi podatkov v obračunih davčnega odtegljaja (REK- obrazec), posredovanih s strani delodajalcev. Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene« so na voljo na povezavi: Navodilo za uporabo spletne aplikacije »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene«

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio