Slika družine

eVloge

Z vzpostavitvijo storitev »moj eZPIZ« je fizičnim osebam ponujen nov - elektronski način vlaganja vlog, klub temu pa se vloge lahko še vedno vlagajo tudi v papirni obliki (eZPIZ ne pogojuje, temveč le ponuja možnost za vlaganje vlog v elektronski obliki). 

Storitev »e-vloge« fizičnim osebam omogoča izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov. Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti in pravne veljavnosti e-vlog, uporabniki pred oddajo e-vloge varno elektronsko podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Kvalificirano digitalno potrdilo lahko brezplačno pridobite na upravni enoti ali proti plačilu pri komercialnih izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil (npr. Halcom, NLB; Pošta Slovenije ipd.). Več o tem, na kakšen način lahko vložite e-vlogo si lahko preberete na naslednji povezavi.

Seznam vlog v elektronski obliki bo sčasoma vse obsežnejši, trenutno pa se lahko elektronsko vlagajo naslednje vloge:

 • Vloga za prijavo/odjavo v elektronsko vročanje eZPIZ
 • Vloga za spremembo naslova elektronske pošte za obveščanje preko eZPIZ
 • Naročanje ali preklic statističnih poročil
 • Vloga za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2
 • Zahteva za priznanje starostne pokojnine
 • Zahteva za priznanje vdovske/družinske pokojnine
 • Zahteva za priznanje pravice do delne pokojnine
 • Zahteva za (ponovno) izplačilo 20 odstotkov starostne/predčasne pokojnine
 • Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev za predčasno/starostno pokojnino in višini
 • Vloga za izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji
 • Zahteva za popravek (dopolnitev) podatkov MEZ (matična evidenca zavarovancev)
 • Predhodna pisna informacija o višini pokojnine po določbah ZPIZ-2
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio