Slika družine

Vsi obrazci (PDF oblika)

Na tej strani najdete najpogosteje uporabljane obrazce, s katerimi lahko upravičenci začnejo s postopkom pri zavodu.

Določene vloge lahko vložite tudi elektronsko preko sistema eZPIZ s storitvijo »e-vloge«, ki fizičnim osebam omogoča izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov. Kvalificirano digitalno potrdilo lahko brezplačno pridobite na upravni enoti ali proti plačilu pri komercialnih izdajateljih kvalificiranih digitalnih potrdil (npr. Halcom, NLB; Pošta Slovenije ipd.). Več o tem, na kakšen način lahko vložite e-vlogo si lahko preberete na naslednji povezavi.

Najpogosteje uporabljani obrazci:

Pokojnine

Pokojninska doba

Invalidsko zavarovanje

a. Obrazci za uvedbo postopka

b. Obrazci za nadomestila iz invalidskega zavarovanja

c. Obrazci za delovno dokumentacijo

d. Refundacija delodajalcem

e. Sofinanciranje zavoda

Zavarovanje in prispevki

Nakazovanje pokojnin

a. Vloge in zahtevki

b. dvojezični obrazci "Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa" in "Izjava upokojenca"

Države EU, EGS ter ostala tujina

Država bivše SFRJ, s katero NI podpisan sporazum o socialni varnosti

Drugo

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio