Slika družine

Publikacije in pomembni dokumenti zavoda

Zavod redno objavlja pomembne dokumente, v katerih opredeljuje svoje razvojne usmeritve in cilje, omogoča vpogled v delo zavoda, finančno poslovanje in zagotavlja dostop do ažurnih statističnih podatkov ter zadnjih novosti s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 
1. RAZVOJNI PROGRAMI IN LETNA POROČILA
2. FINANČNI DOKUMENTI
3. STATISTIČNI DOKUMENTI
4. PUBLIKACIJE ZAVODA
5. PUBLIKACIJE V ANGLEŠČINI/PUBLICATIONS IN ENGLISH
6. OSTALE PUBLIKACIJE
 

1. RAZVOJNI PROGRAMI IN LETNA POROČILA

Med pomembnejše strateške dokumente spadajo razvojni programi zavoda, ki za večletno obdobje opredeljujejo razvojne usmeritve, vizijo, poslanstvo ter glavne cilje zavoda v okolju, v katerem deluje. Letna poročila omogočajo vpogled v realizacijo postavk, ki so bile začrtane s finančnim načrtom, programom dela ter kadrovskim načrtom.

 

RAZVOJNI PROGRAM


LETNA POROČILA

Kataloška številka: E-ISSN 2590-9827

 

2. FINANČNI DOKUMENTI

Finančni načrti so dokumenti, ki opredeljujejo finančno poslovanje zavoda. Na finančni načrt poda soglasje Vlada Republike Slovenije. Zavod med letom izdaja tudi poročila o finančnem poslovanju zavoda.
 

FINANČNI NAČRT

 
POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU
 

3. STATISTIČNI DOKUMENTI

Zavod mesečno in letno pripravlja statistične preglede z aktualnimi podatki o uživalcih pokojnin in zavarovancih ter višinah izplačanih prejemkov. Podatki se letno pripravijo tudi v angleškem jeziku.
 

 

4. PUBLIKACIJE ZAVODA

Zavod z namenom predstavitve ključnih informacij s področja uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nakazovanja pokojnin, vključitve v zavarovanje ter drugih pomembnih vsebin izdaja zgibanke. Splošne informacije o zavodu so predstavljene v Predstavitveni publikaciji, ki jo zavod izdaja tudi v angleškem jeziku. Ob posebnih priložnostih pa so izdane tudi priložnostne publikacije.
 

 

5. PUBLIKACIJE V ANGLEŠČINI/PUBLICATIONS IN ENGLISH

Zavod predstavitveno publikacijo in statistične preglede na letni ravni pripravlja tudi v angleškem jeziku./The Institute prepares a presentation overview and annual statistical overviews also in English.

 

Publikacije v angleščini/Publications in English:

  • Presentation Overview
  • Statistics Overview
  • Beneficiaries of Entitlements from Pension and Disability Insurance

 

6. OSTALE PUBLIKACIJE

 

Zavod je soustanovitelj Zavoda Vzajemnost, izdajatelja revije Vzajemnost - edine revije za starejšo generacijo, ki izhaja že 50 let. Brezplačen ogledni izvod revije, ki ni v prosti prodaji, lahko naročite na tej povezavi:

 

Zavod se aktivno vključuje tudi v pripravo vsebin za nekatere publikacije drugih izdajateljev.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio