Slika družine

Statistični podatki

Mesečni statistični pregled in koledar objav

Podatki o uživalcih pokojnin po občinah, statističnih in kohezijskih regijah v Sloveniji (stanje december)

Podatkovna baza

Število in struktura uživalcev pokojnin

Uživalci pokojnin

Uživalci pokojnin po letih

Stopnje rasti števila uživalcev pokojnin po letih

Indeksi uživalcev pokojnin 

 

Število in struktura zavarovancev

Zavarovanci

Zavarovanci po letih

Stopnja rasti zavarovancev po letih

Indeksi zavarovancev 

 

Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio