Slika družine

Odgovornost za prekršek

Zavezanci za vlaganje prijav zavarovanja in zavezanci za vlaganje prijav o osnovah so odgovorni za prekršek, če prekršijo dolžnosti posredovanja podatkov, ki so navedene v 105. členu ZMEPIZ-1.

 

Prekršek stori zavezanec:

 

  • če v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem za zavarovanca;
  • če davčnemu organu na predpisan način in v predpisanih rokih ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev (obrazcev REK-1) z vsemi predpisanimi podatki ali ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev s spremembami teh podatkov;
  • če davčnemu organu v predpisanem roku ne posreduje popravkov obračuna davčnega odtegljaja (obrazca REK-1) z vsemi predpisanimi podatki, po tem, ko je bil pozvan, da odpravi ugotovljeno napako;
  • če v prijavah podatkov o zavarovanju ali obračunih davčnega odtegljaja sporoči napačne podatke;
  • če ne posreduje, dopolni oziroma popravi podatkov v roku, ki ga postavi zavod v odreditvi (pozivu) za posredovanje, dopolnitev oziroma popravo podatkov v postopku nadzora;
  • če ne popravi podatkov v roku 30 dni od vročitve zapisnika o reviziji oziroma v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o reviziji;
  • če pooblaščeni osebi zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov (ob opravljanju revizije) ne omogoči vpogleda v dokumentacijo.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio